Сузак районунун аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын курамы


с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5
Сузак районунун аймагындагы

участкалык шайлоо комиссияларынын курамы

жана алардын телефон байланыштары
Ф.А.А

Кимдер тарабынан сунушталды

Участканын №

Дареги жана телефон

Кара-Дарыя а/о

1

Полотова Чолпонай Тойчуевна

Республика саясий партиясынан

№2001

с. Кара-Дарыя, сш. Сартбаева

тел: (03748) 602912

Эргешова Майрамхан тажибаевна

Бутун Кыргызстан саясий партиясынан3

Мурзалиева Капайсин Мамажановна

Эл учун саясий партиясынан4

Токтосунов Жыргалбек Абдыкапарович

СДПК5

Рамазанов Махамадали

ККП6

Токтобаева Гулзат

Айыл тургундарынан7

Матиев Нурбек

«Элет жаштары» жаштар уюмунан8

Сыдыков Гулам Шералиевич

Айыл тургундарынан9

Маматалиева Надира

Айыл тургундарынан10

Жунусалиев Абдылвасыт

Айыл тургундарынан


1

Манасов Жумабай Жамшитович

Республика саясий партиясынан

№2002

с. Арал, сш. М. Маткаримова

тел: (03748) 602872

Маражапов Арыпжан Сабырович

Ата-Журт саясий партиясынан3

Эргешов Талантбек Омурзакович

Бутун Кыргызстан саясий партиясынан4

Эрмеков Надир Атамурзаевич

Эл учун саясий партиясынан5

Турдуева Бурмайым Жалаловна

КДКП6

Аманов Асан Олмасович

Туран саясий партиясынан7

Исмаилов Бактыбек

Айыл тургундарынан8

Кожонов Шарабидин

Айыл тургундарынан9

Бакиров Алмазбек

Айыл тургундарынан10

Орозов Самидин

Айыл тургундарынан11

Орозматиев Рахатай

Айыл тургундарынан12

Турдукулова Мээримгул

Айыл тургундарынан


1

Бегимкулова Мавлюда Исраиловна

Ата-Журт саясий партиясынан

№2003

с. Арал, сш. Абдукаимова

тел: (03748) 602842

Кыргызбаева Майгулу Парпиевна

Замандаш Современник партиясынан3

Даткаева Гульнара Тургунбаевна

СДПК4

Тешебаев Султанмурат Адылбекович

Республика саясий партиясынан5

Досматова Майрамкул Орунбаевна

Эл учун саясий партиясынан6

Сатыбалдиев Дайырбек Мамасабырович

Улуу Биримдик партиясынан7

Жоробаев Торобек Маматсакович

Айыл тургундарынан8

Ташматов Курсанбек Турдалиевич

Айыл тургундарынан9

Нурдинов Анвар Кадыржанович

Айыл тургундарынан10

Алымкулов Ганыбек Матиевич

Айыл тургундарынан11

Ысакова Жылдыз Акимовна

«Элет жаштары» жаштар уюмунан12

Шералиева Сурае Ташбулатовна

Айыл тургундарынан

1

Минбаев Курсанбек Имарович

Замандаш Современник партиясынан

№2004

с. Чангыр-Таш, сш. Чангыр-Таш

тел: (03748) 602882

Маматова Садат Камиловна

Ата-Журт саясий партиясынан3

Мамет-оглы Зилпо

Эл учун саясий партиясынан4

Раманов Абдуманап

Туран саясий партиясынан5

Кудюкбаева Шарапат Саттаровна

Улуу Биримдик партиясынан6

Орунбаев Таалайбек Базарбаевич

КДКП7

Калатов Маматнаим

Айыл тургундарынан8

Каратаев Жанибек

Караев атындагы о/м. коллективинен9

Азимов Таалай

НГДУ коллективинен10

Акимкулова Назгул

Айыл тургундарынан11

Токсонов Тынчтыкбек

«Элет жаштары» жаштар уюмунан12

Эргашова Саломат

Айыл тургундарынанСузак а/о

1

Ахмаров Исраилжан Сатволдиевич

Ак-Шумкар саясий партиясынан

№2005

с. Достук, сш. Мукумий

тел: (03748) 603082

Мехманова Хамидахан

Мекен-Ынтымагы саясий партиясынан3

Малашева Гулзада Сатыбалдиевна

Эл учун саясий партиясынан4

Мурсалиев Хайитбай Турсунбаевич

СДПК5

Акбаров Сирожиддин Рустамович

КДКП6

Ботобаева Ханзадахан Маматкуловна

Айыл шайлоочуларынан7

Иркиева Гулмира Джанышовна

Эмгек жамаатынан8

Маматкулов Махаматсабир Кочкарович

Эмгек жамаатынан9

Хамуталиев Илхам

Айыл шайлоочуларынан10

Маллаев Хайтбай

Айыл шайлоочуларынан


1

Эсенкулова Таалайкан

Эл учун саясий партиясынан

№2006

с. Арал, сш. Гафур-Гулам

тел: (03748) 505022

Сариев Махаммаджан Джалилович

Ак-Шумкар саясий партиясынан3

Эргешова Наринса

Ар-Намыс саясий партиясынан4

Эргашев Нурмухамад Бектемирович

Туран саясий партиясынан5

Казакбаева Каныкей

Бутун Кыргызстан саясий партиясынан6

Каримжанов Рустам Раимжанович

Эмгек жамаатынан7

Абдурахманов Сайпулла Халдарович

Айыл шайлоочуларынан8

Розиев Саипжан Акматович

Айыл шайлоочуларынан9

Хаитов Абдумуталип

Айыл шайлоочуларынан10

Сабиров Махамаджан Осмонович

Айыл шайлоочуларынан


1

Калбаева Мухаббаткан Тургуналиевна

СДПК

№ 2007

с. Сузак, сш. М. Хакимов

тел: (03748) 505942
Талипжанова Нилуфар Алимжановна

Ак-Шумкар саясий партиясынан3

Исакова Фарида Гапировна

Каганат саясий партиясынан4

Эрматова Салима Алыкуловна

Бутун Кыргызстан саясий партиясынан5

Жумабаева Ранахан Рахимжановна

Ата-Журт саясий партиясынан6

Абдукадирова Шарипа Абдурахмановна

Туран саясий партиясынан7

Эшматов Хусанбай Хасанович

Республика саясий партиясынан8

Хашымова Дилабзахон Османжановна

Айыл шайлоочуларынан9

Эркинова Саидахан Эргашовна

Эмгек жамаатынан10

Примбердиев Кадиржон

Эмгек жамаатынан11
Абдуллаев Икрам Ибрахимжанович

Айыл шайлоочуларынан12

Изатуллаев Казымжан Абдугапарович

Айыл шайлоочуларынан13

Ураков Равшан

Айыл шайлоочуларынан14

Атабаевва Малика

Эмгек жамаатынан


1

Кудайбердиева Рукия Мехманкуловна

Ата-Мекен саясий партиясынан

№2008

с. Сузак, сш.С. Акбаров

тел: (03748) 506362

Абдуллаева Карима Абдухалиловна

Мекен-Ынтымагы саясий партиясынан3

Атабаева Еркиной Сайжакбаровна

Ак-Шумкар саясий партиясынан4

Сакиева Кульнара Аскеровна

Ата-Журт саясий партиясынан5

Режабалиева Насибахан Ахматжановна

Республика саясий партиясынан6

Усманова Умида Комиловна

Туран саясий партиясынан7

Медетова Минаваркан Тургунбаевна

Бутун Кыргызстан саясый партиясы8

Мырзажанова Огулхан Абдухалиловна

Эмгек жамаатынан9

Закирова Кундуз Абдукахаровна

Эмгек жамаатынан10

Хамрабаев Абдумалик Кадыржанович

Айыл шайлоочуларынан11

Джумаев Дилшод Ахунович

Эмгек жамаатынан12

Тилабаева Санабар

Айыл шайлоочуларынан13

Ахмарова Мохидилхон Сатвалдиевна

Эмгек жамаатынан14

Матякипов Давран Камаридинович

Эмгек жамаатынан

1

Калмаматова Ширин

Ата-Мекен саясий партиясынан

№2009

с. Сузак, Сузак балдар музыкалык мектеби тел: (03748) 50194

2

Таджибаева Мархамадхан Тойчиевна

Каганат саясий партиясынан3

Мусаева Ханзада Жумаевна

Ата-Журт саясий партиясынан4

Эркинова Шарофатхон Эргашовна

КДКП5

Хамдамова Хакимахон Абыдовна

Улуу Биримдик партиясынан6
Ниязалиев Жамолиддин

Ар-Намыс саясий партиясынан7

Бекназаров Шарабидин

Эмгек жамаатынан8

Мамадалиева Хосиятхон Кипчаковна

Айыл шайлоочуларынан9

Розубаев Мухтар

Айыл шайлоочуларынан10

Моминов Инамжан Гафуржанович

Айыл шайлоочуларынан11
Мамадалиева Хосият

Айыл шайлоочуларынан12

Абдураимова Айдана Жакыповна

Эмгек жамаатынан


1

Хамраева Анарбу

Бутун Кыргызстан саясий партиясынан

№2010

с. Сузак, сш.Манас

тел: (03748) 506372

Мавлянов Хайратилла Аливаевич


Республика саясий партиясынан3

Алымбеков Мирлан Эмдибекович

Эл учун саясий партиясынан4

Рахманжанова Дилдар Махмуджановна

Ата-Мекен саясий партиясынан5

Турабаева Сурайехан Мирсаидовна

Улуу Биримдик партиясынан6

Асанова Кыздаркан Табалдиевна

Ата-Журт саясий партиясынан7

Садыкова Кишимжан Амангелдиевна

Эмгек жамаатынан8

Кенжекулов Маданбек Байевич

Эмгек жамаатынан9

Мамаюсупова Маргуба Ахмадуллаевна

Эмгек жамаатынан10

Абдуллаева Гульчехра Хайбатуллаева

Айыл шайлоочуларынан11

Сулайманов Акматжан Рахматиллаевич

Айыл шайлоочуларынан12

Парпиев Нажимидин

Айыл шайлоочуларынан


1

Абдурасулова Мукарам

Ар-Намыс саясий партиясынан

№2011

с. Сузак, Клуб Коммунизм

тел: (03748) 505922

Раимова Шахидахон Салижановна

СДПК3

Калчаев Алмазбек

Эл учун партиясынан4

Хамрабаева Шахноза Кадиралиевна

Ата-Журт саясий партиясынан5

Рахманалиева Саёрахан Хусанбаевна

Мекен-Ынтымагы саясий партиясынан6

Исакулов Камилжан Исакжанович

Ак-Шумкар саясий партиясынан7

Хурбаев Рахматулло Ахмадиллаевич

Айыл шайлоочуларынан8

Раимов Одил Каримхужаевич

Айыл шайлоочуларынан9

Акбаров Рустам

Айыл шайлоочуларынан10

Хамрабаев Яхёйиддин Абдурахманович

Эмгек жамаатынан11

Курбанов Азизилло Гуламжанович

Айыл шайлоочуларынан12

Халдаров Одыл

Айыл шайлоочуларынан

1

Халматов Лутфулло Токтасинович

Улуу Биримдик партиясынан

№2012

с. Благовещенка, клуб Благовещенка тел: (03722) 77805

2
Тойчиев Фарходжан махаммаджанович

СДПК3

Таирова Асель Абдисаматовна

Туран саясий партиясынан4

Абдурасулова Ширин Абдыталиповна

Эл учун саясий партиясынан5

Абдураимов Абдулхамид Турсуналиевич

Ак-Шумкар саясий партиясынан6

Юсупов Жаанбай Мамажалиевич

Каганат саясий партиясынан7

Караосмонов Бакир Ахмедович

Айыл шайлоочуларынан8
Кадыров Улугбек Гулямович

Айыл шайлоочуларынан9

Кудлай Оксана Васильевна

Дыйкан чарба шайлоочуларынан10

Сулайманов Таалай Сатарович

Дыйкан чарба шайлоочуларынан11

Жумагулова Сыргабу Турусбековна

Эмгек жамаатынан12

Абдукадиров Арапбай Абдужалилович

Эмгек жамаатынан


1

Абдукаримова Мухае Абдужалиловна

КДКП

№2013

с. Жаны-Дыйкан, сш.Т. Муратов

тел: (03748) 603072

Тойчиева Халима Абдухалиловна

Каганат саясий партиясынан3

Хамраев Кубанычбек Парпиевич

Республика саясий партиясынан4

Алишеров Саипжон Муканович

СДПК5

Аргинбаев Хакимжан Гафурович

Ата-Журт саясий партиясынан6

Дехканов Зулум

Айыл шайлоочуларынан7

Жороева Хашияхан

Эмгек жамаатынан8

Буланбекова Сырга Молдокматовна

Айыл шайлоочуларынан9

Молошева Мейликан Кадырбековна

Айыл шайлоочуларынан10

Дуйшобаев Алмазбек Садирбекович

«Элет жаштары» коомдук бирикмеси11

Муллакелдиев Махматали

Айыл шайлоочуларынан


1
Тойчуев Тимур Абдумаликович

Эл учун саясий партиясынан

№2014

с. Камыш-Башы, сш.Х. Алимжан

тел: (03748) 603022

Хакимов Кенжебай Эгембердиевич

Туран саясий партиясынан3

Абдукаримов Сайфулло Абдухалилович

Улуу Биримдик партиясынан4

Юлдашева Мавлюдахан Алимжановна

Ар-Намыс саясий партиясынан5

Жороев Исмаилжон Тешебаевич

СДПК6
Пайзутдинов Шамшидин

Айыл шайлоочуларынан7

Сабиров Нургазы

Айыл шайлоочуларынан8

Кумушов Абдували

Эмгек жамаатынан9

Далимбаев Сайпидин

Айыл шайлоочуларынан10

Саитов Рахманали

Эмгек жамаатынан


1
Исакова Чолпонай

Туран саясий партиясынан

№2015

с. Кыр-Жол, сш.Кыржол 0554 441052

2

Козубаева Катча


КДКП3

Абдуллаев Жаныш Койчубаевич

Улуу Биримдик партиясынан4

Тыныбаев Бактыбек Турсуналиев

Ата-Журт саясий партиясынан5
Дарбанова Гульнара

Эмгек жамаат6

Торокулов Токторбай

Дыйкан чарба шайлоочуларынан7

Козубеков Эркинбай

Айыл шайлоочуларынан


1

Султаналиев Мирбек Алмасович

Эл учун саясий партиясынан

№2390

с. Сузак, Биолаборатория

тел: (03748) 501902

Болотов Медербек Арапбаевич

Бутун Кыргызстан саясий партиясынан3

Сариева Манзурахан Османалиевна

Ак-Шумкар саясий партиясынан4

Шамшидинова Манзура Турсунбаевна

СДПК5

Насирахунова Арапат Абдираимауновна

Ар-Намыс саясий партиясынанс. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5

скачать файл

Смотрите также: