Шаблон для создания тестов в формате qti V 2


с. 1
Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0


  1. Метаданные теста

  • Автор теста:ст преподаватель Шохахова Гульзат Ибадуллаевна

  • Название курса:Макроэкономика

  • Название теста: Макроэкономика

  • Предназначено для студентов специальности: по всем специальностям

  • Семестр:4

  • Проходной балл:50

  • Время на тест:30
  1. Вопросы типа «Выбор»


Текст вопроса/варианты ответа

1

Макроэкономикада көрсеткіштер:
Агрегатталады
Бөлшектелінеді
Іріктелінеді
Дараланады
Азайтылады

 
 
2

Макроэкономика пәні:
мемлекет экономикасын біртұтас жүйе ретінде қарастырады
жеке экономикалық субъектілерді зерттейді
кәсіпорын экономикасын оқытады
нарық экономикасын қарастырады
үй шаруашылығы мен фирманы біртұтас жүйе ретінде қарастырады

 
 
3

Макроэкономикалық үлгі:
әртүрлі экономикалық құбылыстар мен үрдіс арасында пайда болатын функционалдық байланыстарды айқындау мақсатында құрылған, жүйеленген сипаттама
экономикалық есептер жиыны
нарық экономикасының құрылымы
әртүрлі экономикалық құбылыстардың бірігуін жүйелеген сипаттама
экономикалық көрсеткіштердің динамикасы

 

 

 

 

4

Экзогені айнымалылар:

 

алғашқы ақпарат, «сырттан» ендіріледі

 

соңғы ақпарат

 

өңделген ақпарат

 

туынды ақпарат

 

ішкі ақпарат

 

 

 

 

5

Эндогенді айнымалылар

 

есептеп шығарылған, ішкі ақпарат

 

алғашқы ақпарат, «сырттан» ендіріледі

 

бастапқы ақпарат

 

өңделмеген ақпарат

 

сыртқы ақпарат

 

 

 

 

6

Позитивті талдауға мысал:

 

егер ... болса, онда .... болуы мүмкін.

 

егер ... болса, онда .... болуы тиіс.

 

тапсырма міндетті түрде орындалуы тиіс.

 

нормативтік талаптар орындалуы қажет.

 

ақшаға сұраныс өссе, онда пайыз мөлшері міндетті түрде көтеріледі.

 

 

 

 

7

Жұмыссыздықты, инфляцияны оқытатын экономиканың курсы:

 

Әлемдік экономика

 

Мегаэкономика

 

Мезаэкономика

 

Макроэкономика

 

Микроэкономика

 

 

 

 

8

Күтпеген инфляциядан ең аз зардап шегетіндер:

 

тұрақты номиналды кірісі бар адамдар.

 

бағалар деңгейінің өсуіне қарағанда номиналды кірісі көп өсетін адамдар.

 

бағалар төмен болғанда, қарыз алған адамдар.

 

ақша жинақтары бар адамдар.

 

Жұмыссыздар

 

 

 

 

9

Өндіріс шығындарының өсуімен шарттасылған инфляцияға төмендегілдердің қайсысының қатысы жоқ?

 

еңбекақының өсуі.

 

өнім бірлігіне кеткен шығын құнының өсуі.

 

жұмысбастылық пен өндірістің өсуі.

 

ұсыныс сілкінісі.

 

пайыз мөлшерлемесінің өсуі.

 
 
10

Номиналды пайыз қойылымы-10%, елдегi бiр жылдық бағаның өсу темпi-8%. Елдегi нақты пайыз қойылымы мынадай:
10 %

 

8 %

 

2 %

 

1%

 

18 %

 
 
11

Номиналды пайыз қойылымы-9%, елдегi бiр жылдық бағаның өсу темпi-8 %. Елдегi нақты пайыз қойылымы мынадай:

 

10 %

 

8 %

 

1 %

 

9 %

 

17 %

 

 

 

 

12

Мекемедегі іс-әрекеттерді автоматтандыру негізінде қызметкерлер қысқартылған болса, жұмыссыздықтың қай түрі пайда болады:?

 

Маусымдық

 

Құрылымдық

 

Конъюктуралық

 

Секторлық

 

Фрикциялық (ағымдық)

 
 
13

Инфляция мен жұмыссыздық арасында қандай өзара байланыс бар:

 

Жұмыссыздық төмендейді, инфляция өседі;

 

Жұмыссыздықөседі, инфляциядаөседі;

 

Жұмыссыздық өседі, инфляция өзгермейді;

 

Жұмыссыздық азаяды, инфляция төмеңдейді;

 

Жұмыссыздық пен инфляцияның арасыңда ешқандай өзара байланыс жоқ.

 

 

 

 

14

Оукен заңы бойынша:

 

Егер нақты жұмыссыздық деңгейі табиғи жұмыссыздық деңгейінен 2% жоғары болса, онда нақты өнім мөлшері өндіріс қуаттылығынан 1%-ға төмен болады

 

Егер нақты жұмыссыздық деңгейі табиғи жұмыссыздық деңгейінен 1% жоғары болса, онда нақты өнім мөлшері өндіріс қуаттылығынан 2%-ға төмен болады

 

Нақты ЖІӨ деңгейі мен жұмыссыздық арасында тура тәуелділік бар

 

Атаулы ЖІӨ деңгейі мен жұмыссыздық арасында кері тәуелділік бар

 

Нақты ЖІӨ деңгейі мен инфляция арасында тура тәуелділік бар

 
 
15

Келесі себептің салдарынан жұмыссыздықтың қай түрі пайда болады? Баспа ісінде терушінің орнына фототехниканың келуі:

 

Маусымдық

 

Фрикциялық (ағымдық)

 

Конъюктуралық

 

Құрылымдық

 

Перманенттік

 

 

 

 

16

Егерде s-жұмысын жоғалтқандар үлесі, f- жұмыс тапқандар үлесі десек, онда жұмыссыздық деңгейі неге тең:

      

 

 

 

17

Фрикциялық жұмыссыздықтыңболу себебі:

 

шектікке байланысты жұмысшыларды қысқарту

 

Жұмыссыз бен жұмыс берушінің бір бірін таппауы

 

ресурс тапшылығына байланысты жұмыссыздық

 

мамандығы жоқтықтан жұмыстан шектелу

 

жұмыс істегісі келмегендіктен жұмыстан бас тарту

 

 

 

 

18

Экономикада құлдырау нәтижесінде жұмыстан айырылғандар қандай жұмыссыздық категориясына жатады:

 

Фрикциондық

 

Циклдік

 

құрылымдық

 

Перманенттік

 

Жасырынды

 

 

 

 

19

Экономикада армиядағы әскер мамандығына деген сұраныстың төмендеуіне байланысты болатын жұмыссыздық қалай аталады?

 

технологиялық жұмыссыздық

 

конверсиялық жұмыссыздық

 

фрикциялық жұмыссыздық

 

құрылымдық жұмыссыздық

 

циклдық жұмыссыздық

 

 

 

 

20

Табиғи жұмыссыздық құрамына не кіреді:

 

құрылымдық жұмыссыздық

 

фрикциялық жұмыссыздық пен құрылымдық жұмыссыздық

 

фрикциялық жұмыссыздық

 

жастар арасындағы жұмыссыздық

 

конъюнктуралық жұмыссыздық

 

 

 

 

21

Антиинфляциялық стратегия нені көздемейді?

 

Тұтыну тауарларының жаппай импортын.

 

Қысқа мерзімді баға саясатын.

 

Инфляциялық күтуден өтуді.

 

Ұзақ мерзімді баға саясатын.

 

Қазына тапшылығын қысқартуды.

 

 

 

 

22

Жақын арада жұмысқа кіруге үміттеніп жүрген адам

 

жұмысбастылар қатарына жатады.

 

жұмыссыздар қатарына жатады.

 

жұмыс күші құрамында есептелінбейді

 

жартылай жұмысбасты деп қарастырылады.

 

жұмыс табуға үміті жоқ деп қарастырылады.

 

 

 

 

23

Егер адам ауырып, жұмыс істей алмайтын болса, онда ол:

 

жұмыс күші құрамына кірмейді

 

циклдық жұмыссыздарға енеді

 

жұмысбастылар қатарына жатады

 

жартылай жұмысбасты деп қарастырылады

 

жұмыс табуға үміті жоқ деп қарастырылады

 

 

 

 

24

Ерікті жұмыссыздықтың бар болуы:

 

еңбек нарығындағы артық сұраныс шартында еңбекақының өсуімен түсіндіріледі

 

еңбекақының өспеуімен түсіндіріледі

 

жұмыс күшіне ұсынысты төмендетеді

 

жалпы жұмыссыздық деңгейінде маңызды роль ойнамайды

 

жұмыс күшіне сұранысты өсіреді

 

 

 

 

25

Экономикалық құлдырау салдарынан жұмысын жоғалтқандар:

 

жұмыссыздықтың сыртқы түрін құраушылар

 

жұмыссыздықтың циклдық түрін құраушылар

 

жұмыссыздықтың құрлымдық түрін құраушылар

 

фрикциондық жұмыссыздар

 

құрылымдық жұмыссыздық

 

 

 

 

26

Өз еркімен жұмыстан шыққан жұмысшы, жұмыс күші қатарына кіргенмен, бірақ әлі жұмыс таппаса, онда бұл.

 

жұмыссыздықтың фрикциондық түріне жатады.

 

жұмыссыздықтың құрылымдық түріне жатады.

 

жұмыссыздықтың циклдық түріне жатады.

 

перманенттік жұмыссыздық.

 

жұмыссыздықтың сыртқы түріне жатады

 

 

 

 

27

Дж. М. Кейнс ... деп санаған

 

үкімет мемлекеттік сатып алуларды және салықтарды жұмыссыздықты төмендету үшін пайдалануы керек.

 

экономика орталықтандырылған жоспарлау негізінде дамуы керек.

 

нарықтық жүйеде қысқа мерзімде жұмысбастылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін механизмдер бар

 

жеке меншікті жою керек

 

үкімет таза экспортты тек жұмыссыздықты төмендету үшін пайдалануы керек

 

 

 

 

28

Толық жұмысбастылық шартында фрикциондық жұмыссыздық деңгейі:

 

0 – ге тең болуы керек

 

1 – ге тең болуы керек

 

циклдық жұмыссыздық формасынан төмен болуы керек.

 

циклдық жұмыссыздық формасынан жоғары болуы керек

 

1 пайыз төмен болуы керек

 

 

 

 

29

Жиынтық сұраныстың жетіспеуі төмендегі айтылғандардың қайсысына әкеледі.

 

жұмыссыздықтың функционалдық формасының өсуіне

 

жұмыссыздықтың циклдық формасының өсуіне

 

жұмыссыздықтың құрлымдықтың формасының өсуіне

 

жұмыссыздықтың жасырын формасының өсуіне

 

жұмыссыздықтың сыртқы формасының өсуіне

 

 

 

 

30

Yдемелі инфляция кезеңінде пайыз мөлшерлемесі.

 

төмендейді, өйткені ақша құны төмендейді

 

төмендейді, өйткені жұмысбастылық деңгейі төмендейді.

 

өседі, өйткені ақша құны төмендейді

 

өседі , өйткені жұмысбастылық деңгейі төмендейді.

 

өзгермейді.

 

 

 

 

с. 1

скачать файл

Смотрите также: