Қр бюджеттік кодексі 12. 2008 жылғы №95-iv; ҚР салық туралы кодексі


с. 1
2013 жылдың 22 қаңтарындағы №155 Ақтау қаласы әкімдігі қаулысына №1 Қосымша

Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

01.452.001. «Актау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)

01.452.001. «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті орындау және коммуналдық меншік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер мемлекеттік саясатын өткізу қызметі, ауданның коммуналдық жекеменшігін басқару және аудан бюджетінің орындалуын қадағалау»

(бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы)

2013-2015 жылдарға


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

ҚР Бюджеттік кодексі 4.12.2008 жылғы № 95-IV; ҚР салық туралы кодексі 10.12.2008 ж. № 99-IV «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемақылар туралы; ҚР Заңы 23.01.2001 ж. № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқарма және өзін-өзі басқару»; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007 жылғы №303 ҚР Заңы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

Қала бюджетінің орындалуын ұйымдастыру, есептіліктерін жасақтау, қала бюджетінің орындалуына факторлық анализ жасау. Бюджеттің орындалуының айлық, тоқсандық, жылдық есептіктерді толық құрастыру және ұсыну. Мемлекеттік мекемелермен байланысуын қала бюджетінің бағдарлама әкімдігімен басқа да заңды тұлғалармен бюджеттік есептіліктерін қамтамасыз ету. Мемлекеттік стратегиялық дамудың жүзеге асырылуын бухгалтерлік есеппен қаржылық есептіліктерді реттеу, мемлекеттік сатып алу аумағында мемлекеттік саясатты өткізу. Бөлімнің штаттық санын ұстау, қажетті жағдай жасау. Бөлімнің штаттық санын, ақпараттық жүйесінің, ғимаратының, көлік және техникалық қызмет көрсетуімен жөнделуін қолдау. Мемлекеттік саясаттың мемлекеттік коммуналдық меншік басқармасы аумағында жүзеге асырылуы.

Бюджеттік бағдарламалар түрлері

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Қалалық

Маңызына байланысты

Мемлекеттік қызметті, уәкілетті жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Қала бюджетінің түсірімдер бойынша орындалы; тікелей және соңғы нәтижелермен бюджеттік қаражаттың дер кезінде игерілуі; бюджеттің орындалуы тарапында қызмет сапасын арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Қала бюджетінің түсімдеріне мониторинг жүргізу; бюджеттік қаражаттың игерілуін талдауды жүзеге асыру; бюджеттің орындалу барысында бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен тиімді әрекеттесу. Мемлекеттік сатып алудың өз уақытында өткізілуіне мониторинг жүргізіп отыру. Жергілікті органдармен оған қарасты заңды тұлғалардың жалпылама жинақтау және ұсынылған есептіліктерінің талдаулары, соның ішінде веб-порталдағы мемлекеттік сатып алулар. Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың шаруашылдық жүргізу құқығында қаржылық шаруашылығын қадағалауды жүзеге асыру. Жұмыс істемейтін заңды тұлғалардың Әділет органындағы тіркеуден шығарылуын іске асыру.

Бағдарламалардың жүзеге асырылу шаралары

Жоспарлы кезеңдегі жүзеге асыру мерзімі

1

2

3

4

Күнделікті, ай сайынғы талдаулар жүргізу, үнемі жүйелік жинақтау жүргізу, қалалық бюджетке түскен түсімдер туралы мәліметтерге, бюджеттің орындалуының уақытында өткізілмеуін, бюджеттік бағдарлама бойынша төлемдердің уақытында өтпеуін анықтау мақсатында анализ жасау және қадағалау.

үнемі

үнемі

үнемі

Қала бюджетінің орындалуын, күрделі сұрақтармен қолданылатын ескерту шараларын анықтау мақсатында факторлық анализ жасау.

Ай сайын

Ай сайын

Ай сайын

Салық пен басқада қалалық бюджетке түсетін түсімдерді төлетуге жауапты уәкілетті органмен әрекеттесу.

үнемі

үнемі

үнемі

Қалалық бюджеттің орындалуы туралы есептері мен республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген ағымдағы трансферттердің жүзеге асуына жүргізілген мониторинг нәтижесін уақытында орындау.

Ай сайын

Ай сайын

Ай сайын

Ай сайынғы мәліметтер мен бюджеттік қаржыларды игеруін дайындау, игермеген себебін көрсетіп, жергілікті орындаушы органға тиісті шаралар қолдануы үшін талқылауға беру.

Ай сайын

Ай сайын

Ай сайын

Жергілікті бюджеттік бағдарламаның, күнделікті қаржы жұмсауға анализі, көзделген ағымдағы трансферттердің жүзеге асу мониторингі жөнінде талдамалы есеп беруді уақытында дайындау.

үнемі

үнемі

үнемі

Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің ұсынған есеп-қисабын тексеру, жинау, жалпылау

Ай сайын

Ай сайын

Ай сайын

Үнемі өткізілетін бюджеттік мониторинг және қолжеткізілген нәтижелерді бағалау

үнемі

үнемі

үнемі

Мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркеу және мемлекеттік сатып алу жөніндегі мәліметтерді орналастыру бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшілігімен әрекеттесуі

Ай сайын

Ай сайын

Ай сайын

Ақтау қаласында өткізілген мемлекеттік сатып алулар мониторингісінің қазақстандық мазмұны.

Тоқсан сайын

Тоқсан сайын

Тоқсан сайын

Мемлекеттік мекеменің балансындағы мүліктің сапалы есептеулерін ұсынуды «мемлекеттік мүлік реестрі»электрондық шаблонын қолдана отырып қамтамасыз ету

01.03.2013 жылға дейін

01.03.2014 жылға дейін

01.03.2015 жылға дейін

Көрсеткіштердің атауы


өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2011 жылға

(есеп)

2012 жылға

(жоспар)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:Штаттық саны

адам

12

12

12

12

12

Бюджеттік шығындардың көлемі

мың. теңге

21302,9

19437

20877

21308

22278

2013 жылдың 22 қаңтарындағы

№155 Ақтау қаласы әкімдігі

қаулысына №2 Қосымша


Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1.452.003. «Актау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)

1.452.003. «Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу»

(бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы)2013-2015 жылдарға


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

ҚР Бюджеттік кодексі 4.12.2008 жылғы № 95-IV; ҚР салық туралы кодексі 10.12.2008 ж. № 99-IV «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемақылар туралы; ҚР Заңы 23.01.2001 ж. № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқарма және өзін-өзі басқару»; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007 жылғы №303 ҚР Заңы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

Нарықтағы жылжымайтын мүлікке сәйкес мүлікті бағалау туралы айқын ақпарат беру.

Бюджеттік бағдарламалар түрлері

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Қалалық

Маңызына байланысты

Мемлекеттік қызметті, уәкілетті жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Салық салу мақсатында жеке тұлғалардың мүліктеріне бағалау жүргізу, қаражаттарды толығымен игеру.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Салық органына ақпарат бере отырып, жеке тұлғалардың мүліктеріне салық салу, бюджеттің кіріс бөлігін орындау.

Бағдарламалардың жүзеге асырылу шаралары

Жоспарлы кезеңдегі жүзеге асыру мерзімі

1

2

3

4

Салық салу мақсатында жеке тұлғалардың мүлкін бағалау

ақпан

ақпан

ақпан


Көрсеткіштердің атауы


Өлшем

бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2011 жыл (есеп беру)

2012 жыл (жоспар)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Көрсеткіштердің тікелей қорытындысы:

Жылжымайтын мүліктің құқықтарын тіркеу саласында мемлекеттік құзырлы органдармен келісім-шарт жасасу және салық салу мақсатында жеке тұлғалардың мүліктерін бағалауға келісім жасау.Мөлшері
1

1

1

1

Көрсеткіштердің соңғы қорытындысы
жеке тұлғалардың мүлкіне салық салу бойынша бюджеттің кіріс бөлігін атқару.

%
100

100

100

100

Бюджет шығындарының көлемі

мың.теңге
9249,7

4800

8014

8375

2013 жылдың 22 қаңтарындағы

№155 Ақтау қаласы әкімдігі

қаулысына №3 Қосымша


Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1.452.011. «Актау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)

1.452.011. «Коммуналдық жеке меншікке түскен мүліктерді есепке алу, сақтау, бағалау және сату»

(бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы)


2013-2015 жылдарға


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

ҚР Бюджеттік кодексі 4.12.2008 жылғы № 95-IV; ҚР Заңы 23.01.2001 ж. № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқарма және өзін-өзі басқару»; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007 жылғы №303 ҚР Заңы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

Бюджетті қаржыларды коммуналдық меншікке түскен мүліктерді есепке алу, сақтау, бағалау және сатуға байланысты шығындарға бағыттау

Бюджеттік бағдарламалар түрлері

Мемлекеттік басқарудағы деңгейіне байланысты

Қалалық

Маңызына байланысты

Мемлекеттік қызметті, уәкілетті жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Коммуналдық мүлікті басқарудың сапасын жақсарту

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Коммуналдық мүліктін жағдайын жүйелі есептеуді дамыту және олардың қорытындыларын пайдалану

Бағдарламалардың жүзеге асырылу шаралары

Жоспарлы кезеңдегі жүзеге асыру мерзімі

1

2

3

4

Жер құрылысы жұмыстарының уақытылы орындалуы; берілген учаскіге жер құрылысы жоспарын енгізу, дайындау, жер учаскілерінің идентификациялық құжаттарын қайта рәсімдеу.

Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің атқарылған жұмысқа өтініш түсіру саны бойынша

Коммуналдық меншіктің уақытылы техникалық құжатталуы

Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің атқарылған жұмысқа өтініш түсіру саны бойынша


Көрсеткіштердің атауы


Өлшем

бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2011 жыл (есеп беру)

2012 жыл (жоспар)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Көрсеткіштердің тікелей қорытындысы:Мемлекеттік коммуналдық меншік субъектісінің балансында тұрған активтерді жыл сайынғы түгендеуден өткізу

адам

1

1

1

1

1

Көрсеткіштердің соңғы қорытындысы:

Коммуналдық меншік объектілерін мақсатсыз және пайдасыз қолдануын қайта бөлу және шығысқа шығару арқылы пайызын төмендету.акт

23

45

40

40

40

Сапа көрсеткіштері:

Бөлінген қаржыны тиімді пайдалану%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері:

Бөлінген қаржыны тиімді пайдалану%

100

100

100

100

100

Бюджет шығынының көлемі

мың.теңге

1373

5645

6110

6537

6995

2013 жылдың 22 қаңтарындағы

№155 Ақтау қаласы әкімдігі

қаулысына №4 Қосымша


Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
13.452.012. «Актау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)

13.452.012. «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқару органының резерві

(бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы)
2013-2015 жылдарға


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

ҚР Бюджеттік кодексі 4.12.2008 ж. № 95-IV; ҚР Заңы «Табиғи және техногендік төтенше жағдай»; ҚР Үкімет қаулысы 27.12.2004 ж. № 1405 «ҚР Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану туралы ережелер бекіту»

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

Табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жою; ауданның саяси және әлеуметтік жағдайына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайларды жою; күтпеген жағдайларға шығындар; жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша соттың шешімін орындау

Бюджеттік бағдарламалар түрлері

Мемлекеттік басқарудағы деңгейіне байланысты

Қалалық

Маңызына байланысты

Мемлекеттік қызметті, уәкілетті жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жою; ауданның саяси және әлеуметтік жағдайына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайларды жою; күтпеген жағдайларға шығындар; жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша соттың шешімін орындау

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Бекітілген жылдық қаражат аясында резервке қаржы бөліну үшін қаржылық рәсімдерді уақытылы өткізу.

Бағдарламалардың жүзеге асырылу шаралары

Жоспарлы кезеңдегі жүзеге асыру мерзімі

1

2

3

4

Бекітілген жылдық қаражат аясында резервке қаржы бөліну үшін қаржылық рәсімдерді уақытылы өткізу.

Қажетіне қарай

Қажетіне қарай

Қажетіне қарай


Көрсеткіштердің атауы


Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2011 жыл (есеп беру)

2012 жыл (жоспар)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Көрсеткіштердің тікелей қорытындысы:Бекітілген жылдық қаражат аясында резервке қаржы бөліну үшін қаржылық рәсімдерді уақытылы өткізу.

%
100

100

100

100

Көрсеткіштердің соңғы қорытындысы: Резерв қаржысын игеру мониторингі, есеп беру

мөлшері
12

12

12

12

Тиімділік көрсеткіштері: Қаржыны мақсатты пайдалануБюджет шығынының көлемі

мың.теңге
2801,9

8000

13500

18500

2013 жылдың 22 қаңтарындағы

№155 Ақтау қаласы әкімдігіқаулысына №5 Қосымша
Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1.452.033. «Актау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)

1.452.033. «Бір ретті талонды шығару жұмысын өткізетін және бір ретті талонды іске асыруда тапқан қаржысын жинайтын мемлекеттік мекемелерді жою шарасын өткізу»

(бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы)
2013-2015 жылдарға


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

ҚР Бюджеттік кодексі 4.12.2008 жылғы № 95-IV; ҚР салық туралы кодексі 10.12.2008 ж. № 99-IV «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемақылар туралы; ҚР Заңы 23.01.2001 ж. № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқарма және өзін-өзі басқару»; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007 жылғы №303 ҚР Заңы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

Бір ретті талонды шығару және қала базарларынан жинау, алымдарды тіркеу, түсімдер бойынша есеп беруді құру, бір ретті талонды шығарумен айналысатын кәсіпкерлердің істеріне мониторинг жасау, түсімдердің көлеміне әсер ететін қозғаушы күштің анализін, соның ішінде жүйелі хрономертраждық зерттеу жүргізу бойынша штаттан тыс инспекторлардың жұмысы.

Бюджеттік бағдарламалар түрлері

Мемлекеттік басқарудағы деңгейіне байланысты

Қалалық

Маңызына байланысты

Мемлекеттік қызметті, уәкілетті жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Бір ретті талон шығару жұмыстарын ұйымдастыру және бір ретті талон шығару қаржысын толығымен жинауды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Бір ретті талон шығару жұмыстарын ұйымдастыруды қамтамасыздандыру; қала бюджетінде бір ретті талонмен жұмыс істейтін жеке тұлғалардың жеке табыс салығының толығымен түсуін қамтамасыз ету

Бағдарламалардың жүзеге асырылу шаралары

Жоспарлы кезеңдегі жүзеге асыру мерзімі

1

2

3

4

Қала базарларында хронометраждық рейд жүргізу; бір ретті талонмен сауда жасайтын тұлғаларды толығымен қамтуды қамтамасыз ету

үздіксіз

үздіксіз

үздіксіз


Көрсеткіштердің атауы


Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2011 жыл (есеп беру)

2012 жыл (жоспар)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Көрсеткіштердің тікелей қорытындысы:

Бір ретті талонды шығару мониторингін уақытылы және сапалы түрде өткіу%

100

100

100

100

100

Көрсеткіштердің соңғы қорытындысы: Бір ретті талонды шығарудан түскен қаржыны толығымен қамтамасыз ету

Мөлшері

12

12

12

12

12


Сапа көрсеткіштері:

Бір ретті талонды шығарудан түскен қаржыны игеру бөлімі бойынша, жергілікті бюджеттің орындалуын қамтамасыз ету

Тиімділік көрсеткіштері: Бір ретті талонды шығару бойынша қаржыны 100% жинауБюджет шығынының көлемі

мың.теңге

13637,4

17315

1 338

0

0с. 1

скачать файл

Смотрите также: