Предназначено для студентов специальности: Экология, 3 курс 4 г о


с. 1

  1. Метаданные теста

Автор теста: Борибай Эльмира Сартайкызы

Название курса: Биоэкология

Название теста: Биоэкология

Предназначено для студентов специальности: Экология, 3 курс 4 г.о.

Семестр: 3

Проходной балл: 50Время на тест: 30 мин.

  1. Вопросы типа «Выбор»


Текст вопроса/варианты ответа

1

Экологиялық факторлар жіктелуі:
биогенездік және абиогенездік
биотикалық, абиотикалық және антропогендік
факторлы және факторсыз
Экологиялық және экологиялық емес

 

Биологиялық және химиялық

 
 
2

Осы экожүйелердің қайсысы табиғи биоценоз?
батпақ
бақша
Егіс даласы
орман

 

алаң

 
 
3

Табиғаттағы заттардың үлкен айналымы:

химиялық айналым
биологиялық
геологиялық
биогеохимиялық

 

биогенді элементтердің айналымы

 

 

 

 

4

Топырақтың құнарлы қабаты және грунттардың еріген және жаңбырлы сулармен, желмен бұзылу процесін қалай атаймыз?
Техногенді улану
тұздану
эрозия
улану

 

Құмға айналу

 

 

 

 

5

Биоценоз ұғымын алғаш рет ұсынған ғалымды ата:
В.И.Вернадский
Э.Геккель
Г.Ф.Гаузе

К.Мебиус

 

А.Тенсли

 

 

 

 

6

Алғашқы қышқыл жаңбыр қай жерде және қай жылы байқалды?

Германия, 1900
Бельгия, 1910-11
Финляндия, 1978-79
АКШ, 1945-46

 

Англия, 1907-1908

 

 

 

 

7

Табиғатты пайдаланудың түрлері:
Мемлекеттік және жеке
Жалпы және арнайы
Жалпы және жеке
Жалпы және мемлекеттік

 

Мемлекеттік және арнайы

 

 

 

 

8

Жер бетін ультракүлгін сәулелерден .... қабаты қорғайды
тропопауза
ауа
экзосфера
озон

 

тропосфера

 

 

 

 

9

Қыщқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?
Көмірқышқыл газы
Фреондар
Метан
Күкірт диоксиді

 

Көміртегі оксиді

 
 
10

Жер бетінің тіршіліқ ету аймағын «биосфера» термині деп қарастырған ғалымды атаңыз
В.И.Вернадский
Э.Геккель
В.В.Докучаев
Э.Зюсс

 

Ю.Одум

 
 
11

«Адам қоғамы-табиғат» жүйесіндегі қарым-қатынасты зерттейтін ғылым саласы:
Әлеуметтік экология
Синэкология
Экологиялық аудит
Демэкология

 

Аутэкология

 
 
12

Тірі организмдерді қауіпті ісік (рак) ауыруына ұшырататын заттар қалай аталады?улы
мутагенді
есірткілі
канцерогенді

 

антибактериалды

 
 
13

Бір тіршілік иесінің екінші тіршілік иесін жоюға бағытталған әрекеті қарым-қатынастың қай түріне жатады?
Арамтамақтық
Жыртқыштық
Бәсекелестік
Коменсализм

 

Симбиоз

 
 
14

Тропосфераның жоғары шетінен жоғары қарай 50км дейінгі орналасқан атмосфера аймағы:
Гидросфера
Тропосфера
Литосфера
Мезосфера

 

Стратосфера

 
 
15

Гидросфера дегеніміз - бұл:
Мұхит және теңіз сулары.
Тірі организмдер мекендеген жердің беті.
Жердің газдық қабаты
Биосфераның газдық қабаты

 

Жер планетасының су қабаты

 
 
16

Биосфералық мониторингке мыналар жатады:
Жергілікті
Локальды
Ұлттық
Аймақтық

 

Глобальды

 
 
17

Бөлек мемлекет шегіндегі мониторинг:
Ұлттық
Глобальды
Локальды
Жүйелік

 

Аймақтық

 
 
18

Биосфераны ластаушы химиялық заттарға жатады:
Күл
Қоқыстар
Азотты қалдықтар
Мутагендер

 

Кір сулар.

 
 
19

Тірі организдердің бір-бірімен және олардың қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым:
Анатомия
Адам экологиясы
Нооэкология
Биология

 

Биоэкология

 
 
20

Бейорганикалық заттарды органикалық затқа айналдыра алатын автотрофты организмдер:
Продуценттер
Редуценттер
Сапрофагтар
Консументтер

 

Сапрофиттер

 
 
21

«Экологиялық куыс» терминін ұсынған:
В.Н.Сукачев
Ч.Элтон
Э.Геккель
Дж.Гриннель

 

К.Мебиус

 
 
22

Популяция өзінің саны мен өзгермелі орта жағдайына бейімделуін кандай жолдармен реттейді?
Тұрақтану және орын басу
Қысқару және тұрақтану
Өсу және тұрақтану
Шектеу және жанару

 

Жаңару және орын басу

 
 
23

Жерден ең алшақ жатқан (орналасқан) атмосфера қабаты:
Тропосфера
Ионосфера
Мезосфера
Стратосфера

 

Экзосфера

 
 
24

Озон қабаты қандай биіктікте орналасқан?
5-15 км.
70-72 км.
20-25 км.
10-15 км.

 

45 км.

 
 
25

Гумустың түзілуі ненің көмегімен жүреді:
Аллохтонды биота
Автохонды микрофлора
Актиномицеттер
Микроағзалар

 

Ылғалдық

 
 
26

Биосфераның біртұтастылығы – бұл:
Табиғи таңдаулар
Ағзалар мен ортаның өзара тіршілікке қабілеттілігі
Нақты вертиқальды шектер.
Оның құрамдас бөліктерінің зат пен энергия алмасуы

 

өзін-өзі тазалау мумкіндігі

 
 
27

Мониторингтің негізгі мақсаты:
Иносфера жағдайын бақылау
Тропосфера жағдайын бақылау
Мезосфера жағдайын бақылау
Атмосфера жағдайын бақылау

 

Биосфера жағдайын бақылау

 
 
28

Әлеуметтік экологияның мақсаты – бүл:
Адамның өмір сүруі мен табиғат пайдаланудың оңтайлы стратегиясын жасау
Табиғи қауымдастықтың құрылымдық ерекшеліктері мен сапасына, құрамына әсер ететін нақты материалдардың бейнеленуі
Ғаламдық мониторингтің негізгі бағыттарын жетілдіру
Экологиялы менеджменттін негізгі бағыттарын жасау

 

Табиғи ресурстарды ұдайы өндіру және ұтымды пайдалану, сақтауға бағытталған шаралар жүйесінін жиынтығы

 
 
29

Бәсекелестік дегеніміз не?
Жануарлардың орын ауыстыруы арқылы тұқымдарын кеңістікке тарату кұбылысы.
Екі түрге жататын организмдердің кеңістікте бір-біріне еш бір зиянын тигізбей керісінше, селбесіп пайдалы тіршілік етуі
Бір түрдің өкілінің екінші бір түр өкілін корек немесе тіршілік ортасы ретінде пайдалану арқылы тіршілік етуі
Бір немесе бірнеше түрге жататын организимдердің өзара корек, тұрағы т.б. ресурстардын жетіспеушілік жағдайындағы қарым-қатынастардың көрінісі

 

Әр түрге жататын организмдер бір-біріне қолайлы жағдай туғыза отырып, селбесіп тіршілік ету.

 
 
30

Симбиоз – бұл:
Нейтралды қатынас
Жануарлардың өсімдік тұқымдарын таратуы
Ағзалардың селбесіп тіршілік етуі
Популяцияның бірлесіп өмір сүруі

 

Бірлестік

 
 
с. 1

скачать файл

Смотрите также: