Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Билим берүү, илим, маданият


с. 1
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Билим берүү,

илим, маданият жана спорт боюнча комитетинин
«Эркин-Тоо» коомдук-саясий газетасы жөнүндө
ЧЕЧИМИ
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Исаковдун «Эркин-Тоо» коомдук-саясий газетасы боюнча кайрылуусун карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт:
Кыргызстан Республикасынын Жогорку Кеңешинин Президиумунун токтомуна (27-август, 1991-жыл №559-XII) ылайык «Эркин-Тоо» газетасы парламенттик басылма катары түзүлгөн. Бирок 1994-жылы Жогорку Кеңештин таркатылгандыгына байланыштуу «Эркин-Тоо» газетасынын чыгарылышы убактылуу токтоп калган.

1995-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин Буйругу (1-февраль, 1995-жыл ПБ№34) менен «Эркин-Тоо» газетасына ээлик кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жүктөлүп, кайра чыгарылышы калыбына келтирилген.

Ошол күндөн ушул мезгилге чейин «Эркин-Тоо» газетасы өкмөттүк басылма катары чыгып келе жатат жана ага Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, укуктук-ченемдик актыларын басып чыгаруу милдети да жүктөлгөн. Кайрылууда белгиленгендей, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин «Эркин-Тоо» газетасынын ээлегенинен ажыратууга макулдугу алынган эмес.

Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясына ылайык Жогорку Кеңештин азыркы статусун, ыйгарым укугун эске алып, өз алдынча парламенттик басылма болушун, «Эркин-Тоо» газетасына Жогорку Кеңештин ээлик кылуу укугунун калыбына келтирүүнү ылайык деп эсептейбиз. Газетанын мындай статусу Жогорку Кеңештин ишин кеңири чагылдырууга, кабыл алынган мыйзамдарды, укуктук-ченемдик актыларды өз учурунда жарыялоого өбөлгө түзмөкчү.Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети төмөндөгүдөй чечим кылат:
1. «Эркин-Тоо» коомдук-саясий газетасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө макулдашууга жөнөтүлсүн (токтомдун долбоору тиркелет).
2. Ушул чечимдин аткарылышы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча Комитетине жүктөлсүн (К.Осмоналиев).

Комитеттин төрагасынын

орун басары Э.Эрматов
с. 1

скачать файл

Смотрите также: