Казахстанская Туристская Ассоциация (кта) и Информационный Ресурсный


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4Англо-русско-казахский разговорник для экотуриста
Экотуристке арналған ағылшын-орыс-қазақ тілашары
English Phrase Book for community–based ecotourismАЛМАТЫ, 2010

Введение / Кіріспе / Introduction
Казахстанская Туристская Ассоциация (КТА) и Информационный Ресурсный Центр Экотуризма (ИРЦЭ) с гордостью представляет Вам специализированный разговорник на русском, казахском, английском языках с произношением. Наш разговорник предназначен для персонала, оказывающего услуги экотуризма в сельской местности, основанного на сообществе.

Книга была написана в ходе обучения английскому языку персонала, работающего в сфере экотуризма в селе Жабаглы Южно-Казахстанской области. Мы надеемся, что наш разговорник поможет общаться Вам с англоязычными посетителями. Мы также надеемся, что он облегчит взаимопонимание между туристами, хозяевами гостевых домов и всеми, кто работает в экотуризме.

Все средства, вырученные от продажи разговорника, будут направлены на развитие экотуризма в регионах. Мы верим, что Ваше участие в проекте станет значимым вкладом в существование устойчивых сельских сообществ. Мы верим, что это издание будет способствовать развитию экотуризма и поможет сохранению местных традиций и родной природы.

Выражаем свою признательность команде за разработку первого издания разговорника в 2004 г.:

Кеннет Билби, Волонтер VSO

Джошуа Каскаден, Волонтер Корпуса Мира

Калтаева Динара, переводчик

Шакула Владимир, редактор русского текста.


С наилучшими пожеланиями,

Шайкенова Рашида, директор КТА

Исагулова Айгуль, координатор ИРЦЭ

Тикенов Еркин, менеджер ИРЦЭ

Қазақстан туристтік қауымдастығы (ҚТҚ) және Ақпараттық Ресурстық Экотуризм Орталығы Сіздерге орыс, қазақ, ағылшын тілдеріндегі айту мәнері бар арнайы тілашарды аса қуанышпен ұсынып отыр. Біздің тілашар ауылдық жерде экотуризм қызметін атқаратын адамдарға арналған.

Бұл кітап Оңтүстік Қазақстан облысы Жабағлы ауылындағы экотуризм саласындағы жұмыс істеп жүрген қызметкерлерді ағылшын тіліне оқыту барысында жазылды. Туристер мен қонақ үй иелері, сондай-ақ экотуризмде жұмыс істеп жүргендердің бәріне бір-бірімен түсіністік табуға көмек болады деп үміттенеміз.

Тілашарды сатудан келіп түскен қаражаттың барлығы аймақтардағы экотуризмді дамытуға жөнелтіледі. Сіздің жобаға қатысуыңыз тұрақты ауылдық қауымдастықтардың әрекет етуіне қомақты үлес болады деп үміттенеміз. Осы басылым экотуризмнің дамуына және жергілікті салт-дәстүрлер мен туған табиғатты сақтап қалуға ықпалын тигізеді деп сенеміз.

Командаға тілашардың 2004 жылғы алғашқы басылымын әзірлеуге ат салысқаны үшін алғысымызды айтамыз:

Кеннет Билби, VSO волонтері

Джошуа Каскаден, Бейбітшілік қорының волонтері

Калтаева Динара, аудармашы

Шакула Владимир, орыс мәтінінің редакторы.
Жақсы тілектермен,

Шайкенова Рашида, ҚТҚ директоры

Исағұлова Айгуль, АРЭО үйлестірушісі

Тикенов Еркін, АРЭО менеджері

Kazakhstan Tourist Association (KTA) and Ecotourism Information Resource Centre (EIRC) are proud of presenting you a special phrasebook in Russian, Kazakh and English with pronunciation. Our phrase is intended for personnel providing services of community based ecotourism in rural areas.

The book was written while staff in the field of ecotourism was taught in the village Zhabagly South Kazakhstan region. We hope that our phrasebook will help you to communicate with English-speaking visitors. We also hope that it will facilitate mutual understanding between the tourists, hosts of guest houses and all those who work in ecotourism.

All money collected from the phrasebook sales will be spending on the development of ecotourism in the region. We believe that your participation in the project would be a significant contribution to the existence of stable rural communities. We believe that this publication will contribute to the development of ecotourism and help preserve local traditions and native wildlife.

We express our appreciation to the team for the development of the first edition of the phrasebook in 2004:

Kenneth Bilby, VSO Volunteer

Joshua Cuscaden, Peace Corps Volunteer

Kaltaeva Dinara, translatorShakula Vladimir, editor of the Russian text
Regards:

Shaikenova Rashida, director of the KTA

Issagulova Aigul, coordinator EIRC

Tikenov Yerkin, manager EIRC

Слова и словосочетания на английском языке

Ағылшын тіліндегі сөздер мен сөйлемдер

English Words and Phrases

Как приветствовать и отвечать на приветствия

Қалай сәлемдесу және сәлемдесуге жауап беру керек

How to greet and respond to greetings
РУССКИЙ ҚАЗАҚША ENGLISH ПРОИЗНОШЕНИЕ

Здравствуйте

Сәлеметсіз бе

Hello

Хэ|ллоу

Привет

Сәлем

Hi

Хай

Доброе утро

Қайырлы таң

Good Morning

Гуд мо|рниң

Добрый день

Қайырлы күн

Good Afternoon

Гуд а|фтерну|н

Добрый вечер

Қайырлы кеш

Good Evening

Гуд и|вниң

Как дела?

Қалай жағдай?

How are you?

Хау ар ю?

- Очень хорошо, спасибо

- Өте жақсы, рахмет

--Very well, thank you

-- ве|ри уэл сәнк ю

- Прекрасно

- Тамаша

--Fine

-- файн

- Хорошо

- Жақсы

--Good

-- гуд

- Так-себе

- Онша емес

--So-so

-- сөу-сөу

- Нормально

- Ойдағыдай

--OK

-- оу|кей

- Плохо

- Жаман

--Bad

-- бәд

- Устал (а)

- Шаршадым

--Tired

-- тайе|рд

- Болею

- Сырқаттанып қалдым

--Sick

-- сик

Доброй (Спокойной) ночи

Қайырлы түн

Good Night

Гуд найт

До свидания

Сау болыңыз

Good Bye

Гудба|й

Пока

Сау бол

Bye bye

Бай-бай

Увидимся

Көріскенше

See you

Си ю

Увидимся позже

Кешірек көріскенше

See you later

Си ю ле|йтер

Как Вас зовут?

Сіздің атыңыз кім?

What is your name?

Уот из ёр нейм

- Меня зовут _____________

- Менің атым ________ .

--My name is __________

-- Май нейм из . . . . . . .. . .

- Его зовут ______________

- Оның аты _________ . (ер кісіге қатысты)

--His name is __________

-- Хиз нейм из . . . . . . . . .

- Её зовут _______________

- Оның аты _________ .(әйел кісіге қатысты

--Her name is __________

-- Хөр нейм из . . . . . . .

Добро пожаловать

Қош келдіңіз

Welcome

Уэ|лкам

Рад с Вами познакомиться

Сізбен танысқаныма қуаныштымын

Pleased to meet you

Плизд ту мит ю

Я .......

Мен .............

I am . . .

Ай эм. . .

- Англичанин

- Ағылшынмын

--English

-- И|нглиш

- Американец

- Американдықпын

--American

-- Әме|рикан

- Австралиец

- Австралиялықпын

--Australian

-- О|стрәлиан

- Казах

- Қазақпын

--Kazakh

-- Кә|зак

- Русский

- Орыспын

--Russian

-- Ра|шшән

- Датчанин

- Датпын

--Dutch

-- Датч

- Канадец

- Канадалықпын

--Canadian

-- Кәне|йдиән

- Шотландец

- Шотландықпын

--Scottish

-- Ско|тишКак быть вежливым

Қалай сыпайы болу керек?

How to be polite?


Спасибо

Рақмет

Thank you

Сәнк ю

Большое спасибо

Үлкен рақмет

Thank you very much

Сәнк ю вери мач

Пожалуйста

Оқасы жоқ

You’re welcome

Ю ар уэ|лкам

Все нормально

Бәрі жақсы

That’s all right

Зәтс ол райт

Извините меня

Кешіріңіз

Excuse me

Экскю|з ми

Сожалею

Өкінішті

Sorry

Сорри

Да/Нет

Иә/Жоқ

Yes/No

Йес/нөу

Пожалуйста

Өтінемін

Please

ПлиизКак спрашивать и говорить что-либо о себе

Өзіңіз туралы қалай айту және сұрау керек

How to ask and say something about yourself


Сколько Вам лет?

Сіздің жасыңыз нешеде?

How old are you?

Хау оулд ар ю

- Мне ________ лет.

-Менің жасым _________.

--I am ________ years old.

Ай эм . . . иәрз оулд

Откуда Вы?

Сіз қай елденсіз?

Where are you from?

Уэр ар ю фром

- Я из.....

- Мен .........

--I am from . . .

Ай эм фром . . .

-- Америки

--Америкаданмын

----America

Аме|рика

-- Англии

--Англияданмын

----England

И|нгләнд

-- Голландии

--Голландияданмын

----Netherlands

Не|зерләндс

-- Казахстана

--Қазақстаннанмын

----Kazakhstan

Кә|закстан

-- России

--Ресейденмін

----Russia

Ра|шша

-- Китая

--Қытайданмын

----China

Ча|йна

-- Узбекистана

--Өзбекстаннанмын

----Uzbekistan

Узбе|кистан

-- Канады

--Канададанмын

----Canada

Кә|нәда

-- Австралии

--Австралияданмын

----Australia

О|стралиа

-- Шотландии

--Шотландияданмын

----Scotland

Ско|тләнд

Кто Вы по профессии?

Сіздің мамандығыңыз не?

What is your profession?

Уот из ёр профешән

Чем Вы занимаетесь?

Сіз қандай жұмыс атқарасыз?

What do you do?

Уот ду ю ду

- Я ......

- Мен

--I am a . . .

Ай эм ә

-- учитель

-- мұғаліммін

----teacher

Ти|чер

--таксист

-- такси жүргізушімін

----taxi driver

Тәкси дра|йвер

-- предприниматель

-- кәсіпкермін

----businessman

Бизне|смән

-- гид

-- гидпін

----tour guide

Тур гайд

-- егерь

-- тау қарауылымын

----park ranger

Парк ре|йнжер

-- домовладелица

-- үй егесімін (әйел кісі)

----landlady

Лә|ндле|йди

-- домовладелец

-- үй егесімін (ер кісі)

----landlord

Лә|ндло|рд

-- эколог

-- экологпын

----ecologist

Ико|ложист

-- ученый

-- ғалыммын

----scientist

Са|йәнтист

-- хозяин

-- үй егесімін(ер кісі)

----host

Хост

-- хозяйка

-- үй егесімін (әйел кісі)

----hostess

Хо|стес

-- студент

-- студентпін

----student

Стю|дәнтЧто сказать, чтобы обратить внимание на Ваши языковые способности

Өзіңіздің тіл қабілеттігіңізге көңіл аудару үшін не айту керек

What you say to make people pay attention to your language abilities


Вы говорите.....

Сіз ................ білесіз бе?

Do you speak . . .

Ду ю спик. . .

- по-русски?

- орысша

--Russian?

Ра|шшән

- по-казахски?

- қазақша

--Kazakh?

Кә|зак

-по-узбекски?

- өзбекше

--Uzbek?

Узбе|к

- по-английски?

- ағылшынша

--English?

И|нглиш

Я не говорю по-английски.

Мен ағылшын тілін білмеймін.

I don’t speak English.

Ай дө|унт спик и|нглиш

Я не очень хорошо говорю по-английски.

Мен ағылшын тілін жетік білмеймін.

I don’t speak English well.

Ай дө|унт спик и|нглиш уэл

Вы понимаете?

Сіз түсінесіз бе?

Do you understand?

Ду ю а|ндерстә|нд

К сожалению, я не понимаю.

Өкінішке орай, түсінбеймін.

I’m sorry, I don’t understand.

Айм сорри, ай дө|унт а|ндерстә|нд

Говорите медленнее, пожалуйста.

Өтінемін, баяуырақ айтыңызшы.

Speak more slowly please.

Спик мор сло|ули плиз

Повторите это, пожалуйста.

Өтінемін, осыны қайталаңызшы.

Please repeat that.

Плииз рипи|т зәтКак задать вопрос

Сұрақты қалай қою керек

How to ask a question


Не могли бы Вы мне сказать...?

Сіз маған айтып жібермес пе екенсіз........?

Can you please tell me . . . ?

Кән ю плииз тел ми . . .

Где находится (находятся)...?

............ қай жерде?

Where is (are) . . . ?

Уэр из (ар)

Куда...?

Қайда?

Where (to) . . . ?

Уэр (ту)

Кто?

Кім?

Who?

Хүу

Кто это?

Бұл кім?

Who is that?

Хүу из зәт

Кто там?

Ол кім?

Who is there?

Хүу из зер

Что?

Не?

What?

Уот

Что это?

Бұл не?

What is that?

Уот из зәт

Что это значит?

Оның мағынасы не?

What does that mean?

Уот даз зәт мин

Когда?

Қашан?

When?

Уэн

Когда ты вернешься?

Сен қашан қайтып келесің?

When will you return?

Уэн уил ю ритө|рн

Как?

Қалай?

How?

Хау

Почему?

Неге?

Why?

Уай

Сколько?

Қанша?

How much?

Хау мач

Сколько?

Неше?

How many?

Хау ме|ни

Сколько это стоит?

Бұл қанша тұрады?

How much is it?

Хау мач из ит

Где ванная (туалет)?

Дәретхана қайда?

Where is a bathroom?

Уэр из э бә|срум

Не могли бы Вы мне помочь?

Сіз маған көмектесе аласыз ба?

Can you help me?

Кән ю хелп ми

- Могу

- Көмектесе аламын

--I can.

Ай кән

- Не могу

- Көмектесе алмаймын

--I can’t.

Ай кәнт

- Вы не можете

- Сіз көмектесе алмайсыз

--You can’t.

Ю кәнт

Как (какая) погода?

Ауа-райы қандай?

How is the weather?

Хау из зе уэ|зер

- Холодно

- Суық

--cold

Ко|улд

- Жарко

- Ыстық

--hot

Хат

- Идет дождь

- Жаңбыр жауып тұр

--rainy

Ре|йни

- Идет снег

- Қар жауып тұр

--snowy

Снө|уи

- Тепло

- Жылы

--warm

Уорм

- Прохладно

- Салқын

--cool

Кул

У Вас есть...?

Сізде ...... бар ма?

Do you have . . . ?

Ду ю хәв

Сколько у Вас ________ ?

Сіздің неше ............ бар?

How many _______ do you have?

Хау мени . . . ду ю хәв

Вам здесь нравится?

Сізге осында ұнайды ма?

Do you like it here?

Ду ю лайк ит хи|ер

- Мне здесь очень нравится.

- Маған осы жер өте ұнайды.

--I like it here very much.

Ай лайк ит хи|ер ве|ри мач

Сколько Время

Сағат қанша болды?

What time is it?

Уот тайм из ит

Вы ….?

Сіз ......... бе?

Are you . . .?

Ар ю . . .Как считать

Қалай санау керек

How to count


1

Один

Бір

One

Уан

2

Два

Екі

Two

Тьу

3

Три

Үш

Three

Сри

4

Четыре

Төрт

Four

Фор

5

Пять

Бес

Five

Файв

6

Шесть

Алты

Six

Сикс

7

Семь

Жеті

Seven

Се|вен

8

Восемь

Сегіз

Eight

Ейт

9

Девять

Тоғыз

Nine

Найн

10

Десять

Он

Ten

Тэн

11

Одиннадцать

Он бір

Eleven

Илэ|вен

12

Двенадцать

Он екі

Twelve

Туэлв

13

Тринадцать

Он үш

Thirteen

Сө|ртин

14

Четырнадцать

Он төрт

Fourteen

Фо|ртин

15

Пятнадцать

Он бес

Fifteen

Фи|фтин

16

Шестнадцать

Он алты

Sixteen

Си|кстин

17

Семнадцать

Он жеті

Seventeen

Се|вентин

18

Восемнадцать

Он сегіз

Eighteen

Ей|тин

19

Девятнадцать

Он тоғыз

Nineteen

На|йнтин

20

Двадцать

Жиырма

Twenty

Туэ|нти

21

Двадцать один

Жиырма бір

Twenty-one

Туэ|нти уан

22

Двадцать два

Жиырма екі

Twenty-two

Туэ|нти тьу

23

Двадцать три

Жиырма үш

Twenty-three

Туэнти сри

24

Двадцать четыре

Жиырма төрт

Twenty-four

Туэ|нти фор

25

Двадцать пять

Жиырма бес

Twenty-five

Туэ|нти файв

26

Двадцать шесть

Жиырма алты

Twenty-six

Туэ|нти сикс

27

Двадцать семь

Жиырма жеті

Twenty-seven

Туэ|нти се|вен

28

Двадцать восемь

Жиырма сегіз

Twenty-eight

Туэ|нти ейт

29

Двадцать девять

Жиырма тоғыз

Twenty-nine

Туэ|нти найн

30

Тридцать

Отыз

Thirty

Сө|ртиДесятки, сотни, тысячи

Ондықтар, жүздіктер, мыңдықтар

Tens, Hundreds, and Thousands


20

Двадцать

Жиырма

Twenty

Туэ|нти

30

Тридцать

Отыз

Thirty

Сө|рти

40

Сорок

Қырық

Forty

Фо|рти

50

Пятьдесят

Елу

Fifty

Фи|фти

60

Шестьдесят

Алпыс

Sixty

Си|ксти

70

Семьдесят

Жетпіс

Seventy

Се|венти

80

Восемьдесят

Сексен

Eighty

Е|йти

90

Девяносто

Тоқсан

Ninety

На|йнти

100

Сто

Жүз

One Hundred

Уан ха|ндред

200

Двести

Екі жүз

Two Hundred

Тьу ха|ндред

300

Триста

Үш жүз

Three Hundred

Сри ха|ндред

400

Четыреста

Төрт жүз

Four Hundred

Фор ха|ндред

500

Пятьсот

Бес жүз

Five Hundred

Файв х|андред

600

Шестьсот

Алты жүз

Six Hundred

Сикс ха|ндред

700

Семьсот

Жеті жүз

Seven Hundred

Се|вен ха|ндред

800

Восемьсот

Сегіз жүз

Eight Hundred

Ейт ха|ндред

900

Девятьсот

Тоғыз жүз

Nine Hundred

Найн ха|ндред

1,000

Тысяча

Бір мың

One Thousand

Уан са|узәнд

2,000

Две тысячи

Екі мың

Two Thousand

Тьу са|узәнд

3,000

Три тысячи

Үш мың

Three Thousand

Сри са|узәнд

4,000

Четыре тысячи

Төрт мың

Four Thousand

Фор са|узәнд

5,000

Пять тысяч

Бес мың

Five Thousand

Файв саузәнд

10,000

Десять тысяч

Он мың

Ten Thousand

Тэн са|узәнд

100,000

Сто тысяч

Жүз мың

One Hundred Thousand

Уан ха|ндред са|узәнд

1,000,000

Миллион

Бір миллион

One Million

Уан ми|ллианс. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл

Смотрите также: