Evita 2 dura Қарқынды емдеуге арналған желдеткіш Бағдарламамен қанымдау


с. 1 с. 2 ... с. 6 с. 7


Evita 2 dura


Қарқынды емдеуге арналған желдеткіш

Бағдарламамен қанымдау нұсқауы, 4п

Пайдалану нұсқауы
Құралды қалай пайдаланады

Колонтитуланың бірінші басқы парағында -

негізгі бөлімнің тақырыбы жазылған.
Ал екінші парағында - тез табу үшін және текстіні ауыстыруға арналған бөлімшелердің тақырыбы берілген.

Текстінің жалпы парағында – эксплуатациялау нұсқаулары берілген.
Ауызша суреттеулер графикалық бейнелермен толықтырылған. Текстіде аппаратпен жұмыстаудың практикалық дағдыларын алуға қажетті іс әрекеттер түсіндірілген.
Парақтың сол жағындағы – текстіде аппаратты қолайлы әргономикалы пайдалануды қанымдайтын операциялардың реті мен қысқаша суреттеулер, өзіне сәйкес түсіндірулермен берілген.

Майлы нүктелермен жекеленген операциялар белгіленген.

Егер оң жақтағы графикалық бейне бірден бірнеше операцияларды суреттесе, ал операциялардың реті текстідегі бейнелерде санмен анықтап беріледі.
Парақтың оң жағында - ауызша суреттеулерді мысалдармен сипаттап, бағдар алуға және аппаратты басқарудың органдары мен сәйкес құралдарын оңай табуға көмектеседі. Текстідегі қаралатын құралдар графикпен шығарылып, мардымсыз элементтер сыртына шығарылған.

Экрандағы жетекші хабарламалар аппаратты пайдалануды жеңілдетіп, команда мен операциялардың орындалуын құптайды.Evita 2 dura Нұсқау 4п жаңа бағдарламалық қанымдау
Ылғалдату түрін таңдау

 • «Белсенді ылғал.»

Немесе

 • «НМЕ/ сүзгі» (жасанды мұрын)

 • Көлем көрсеткіштерін дәлме-дәл өлшеу үшін


Апноэ кезінде желдетуді қосу / үзу

 • Аппаратты қосу кезінде автоматты белсенденетін пішін үйлесім функциясын орындауға болады


Апноэ кезінде Тапноэ дабыл уақытын реттеудегі ұзартылған диапозон

 • 5-тен 60 секунд

(алдыңғы нұсқауларда 15-тен 60 секунд)


BIPAPAssist желдету ережесі


 • өкпені желдету қысымдық басқарумен аппараттық қолдау үшін«науқас пред» таңдау мүмкіндігі


 • аппаратты үзу алдындағы әрекетті ( дабыл шегін қоса) икемдеуді реттеу үшін


ағымды толтыруды қосу/ үзу


 • ағымды толтыруды қосу/ үзу автоматты функциясы


Интубациялық трубканы тығындау мониторингсі және сигнализациясы

- жаңа дабыл «науқас шланглері бүктетілді!!!»Тыйылу фунцияларына қосымша
(өздік тыныс алуға көшу)

Бағдарламалық қанымдауды толықтыру

(апгрейд 4.n plus)

Р 0,1 Окклюзи қысым көрсеткішімен бірге

Сонымен қатар Evita 2 dura


 • RSB Rapid –Shallow –Breathing

( өздік тыныс алу жиілігінің тыныс көлеміне қатынасы)

және


-NIF Negative Inspiratory Force Index

- f спонт және MVспонт тенденция түрінде көрсеткіші есептейді .Контур бейнеленуі қолданылуының үлкейтілуі

Бағдарламалық қанымдауды толықтыру

(апгрейд 4.n plus)


 • бейнелену масштабының көбею мүмкіндігі

 • экранның жоғарғы жағында ілмектің тұрақты бйнелену мүмкіндігі


Қашықтан басқару

Evita Remote ( Remote Pad)

Сұраныс бойынша жеткізіледі

- Evita 2 dura аппараты функциясымен пультпен қашықтықтан басқару
NIV

Сұраныс бойынша жеткізіледі • желдетуді инвазивсіз қолдау үшінгі өкпені жасанды желдетуге арнайы ереже

Медбикені шақыру

Сұраныс бойынша жеткізіледі

- медбикені шақыру қондырғысы аурухана орталық сигнализациялық жүйесімен дабылды хабарлама берілуі үшін қойылған.


Жеңілдетілген икемдеу
,,қосымша ережелер ,,бөлімін қара


Мазмұны

Сіздің және сіздің науқасыңыздың қауіпсіздігі үшін ..................................................................

Медициналық тағайындау...............................................................................................................Қызмет көрсету концепциясы ....................................................................................................

Жасанды желдету үшін басқару жүйесі............. ........................................................................

Жасанды желдету қойылым көрсеткіштері ...................................................................................

Желдету ережесін таңдау ....................................... ........................................................................

Экрандағы функцияларды басқару органдары.............................................................................

Стандартты және қосымша фунциялар үшінгі пернелері ............................................................

Сеттік ажыратқыш ....................................... ..................................................................................

«»суық қосыша пернесі ....................................... ...........................................................................

Экрандық парақтар ..........................................................................................................................

Негізгі парақ құрылымы ....................................... ..........................................................................

Нақты қолдану үшін хабарламалы құрылымдық парақ ...............................................................

« Қойылымдар » ..............................................................................................................................

« Дабыл шектері » ............................................................................................................................

«өлшеу көрсеткіштері» ....................................................................................................................

« Калибровка./ Пішін үйлесімі » .................................................................................................

Түсті бейнелеу экраны ....................................... .............................................................................

Эксплуатация..................................................................................................................................

Эксплуатацияға кіру......................................................................................................................

Қосу..................................................................... ..............................................................................

Науқас ережесі .................................................................................................................................

Науқас ережесін таңдау ..................................................................................................................

Желдету басталуы ...........................................................................................................................

Жасанды желдету ережелер қойылымы ...................................................................................

IPPV....................................................................................................................................................

SIMV,SIMV/ASВ...............................................................................................................................

BIPAP,BIPAP/ASB ...........................................................................................................................

BIPAPassist ...........................................................................................................................................

CPAP-СРАР /ASB ............................................................................................................................

MMV ,MMV/ ASВ ............................................................................................................................

Апноэ кезінде желдету..................................... ...............................................................................Дабыл шегі қойылымы................................................ ................................................................

Дабыл жағдайында..................... ......................................................................................................

Дабыл.................................................................................................................................................

ескерту.................................. .............................................................................................................

Ұсыныс...............................................................................................................................................

Дабыл сигналыныңүзілуі .................................................................................................................

...і. хабарлама ........................................... ......................................................................................


9

11

1314

14

1415

15

1616

17

1717

18

18]19

19

2021

22

2222

23

2425

27

2931

32

3334

36

3738

38

3838

39

39
Өлшенген мәндердің және қисықтардың бейнеленуі..............................................................

Негізгі парақта ....................................... ..........................................................................................Өлшенген мәндердің бейнеленуі ................................................................................................

қисықтың үзілуі ................................................................................................................................


Арнайы функциялар ................................................. ...................................................................

Қолмен тыныс алуға жіберу ................................................. ..........................................................

Қолмен тыныс шығаруды жіберу ...................................................................................................

Дәрілерді шашу .............................................................. .................................................................

Бронхны тазалау үшін оксигенация жасау үшін ..........................................................................

Суық қосымша ережесін таңдау ............................ ....................................................................

Калибровка /икемдеу .............................. ....................................................................................

Калибровка/ О2 датчигінің қолмен икемделуіі .............................................................................

Ағым датчигінің қолмен калибровкасы .........................................................................................

Сыртқы газ көзі .......................................................................... ....................................................

Бақылау функциясының үзілуі ....................................... ...............................................................

Пішін үйлесімі ....................................... ....................................... ..................................................

Жүйе қойылымы ....................................... .......................................................................................

Дабыл сигналының дыбыстық икемделуі .....................................................................................

Бейнелеу контрастлігінің икемделуі ........................................... ..................................................

Әрбір нақты ел қойылымы ....................................... ......................................................................

Хабарлама тілін таңдау ....................................... ...........................................................................

Күнтізбе және уақыт таңдау ....................................... ...................................................................

Көрсеткіш таңдау ....................................... ....................................................................................

Интерфейс ....................................... ....................................... .........................................................

Интерфейс таңдау ....................................... ....................................................................................

Экран дисплейі ....................................... .........................................................................................

Экранда көрсетілген мәндердің қиысуы ........................................................................................

Экрандағы қисықтардың қиысуы ....................................... ...........................................................

Желдету процесінің старттық қойылымдары ................... ............................................................

Науқасқа қатысты старттық көрсеткіш мәндері................. ..........................................................

Желдету көрсеткіштері үшін старттық мәндер ................. ...........................................................

Рмах қысым шектелуінің қосылу/үзілуі ................. ......................................................................

Апноэ кезіндегі желдету қосылуы/ үзілуі ................. ....................................................................

Ағым компенсациясы функциясының қосылуы /үзілуі ................. .............................................

Дабыл шегінің старттық мәндері ................. ............................. ....................................................

Желдетудің старттық ережесі ................. .......................................................................................
40

40

4142
43

43

4344

47

4950

50

5152

53

5556

56

5657

57

5757

58

5859

59

6162

63

6364

65

6667

69

Мазмұны

Ақау-Себебі-Жөндеу.......................................................................................................................
Дайындық.........................................................................................................................................

Бөлшектеу ................................................................ ......................................................................

Бөліктерді бөлшектеу..................................................... .................................................................

Дезинфекциялау / тазалау............................ ...................................................................................

Күтім нұсқау кестесі ........................................................................................................................

Құрастыру ............................................ ............................................................................................

Тыныс шығару клапанын орнату ...................................................................................................

Тыныс шығару клапанын құрастыру ..................................... .....................................................

Ағым датчигін құрастыру ...............................................................................................................

О2 датчигін құрастыру .....................................................................................................................

Ылғал және жылуауыстырғышты қолданғанда нені ескеру керек ... .........................................

Бактериальды сүзгіні қолданғанда нені ескеру керек ..................................................................

Бала және ересектер өкпесін желдету үшін....................................................................................

Нәрестелер өкпесін жасанды желдету үшін...................................................................................

Энергияқанымдау жүйесіне қосылу ..............................................................................................

Элекрлікқосылу ................................... ............................................................................................

Газбен қанымдау жүйесіне қосылу ................................................................................................

Қашықтықтан басқару Evita Remonte ............................................................................................

Қосылу ................................... ................................... .......................................................................

Қосылуда аппарат автоматты тексеру нәтижелерін бақылау ......................................................

Медбикені шақыру құрылғысы ................................... ..................................................................

Техникалық берілім ................................... .....................................................................................

Аппаратты қайта қолданар алдында ..............................................................................................

Бақылау операциясы ................................... ....................................................................................

Аппараттық тестілеуге дайындық ................................... ..............................................................

Аппараттық тестілеу жүргізу .........................................................................................................

Техқызмет жұмыс арасындағы аралық ..........................................................................................

Ауа суыту жүйесінің сүзгісін ауыстыру ........................................................................................

Кезекті ауаның сүзгісін монтаждау және алу.............. ................................................................

О2 датчигі және батареяның утилизациясы ...................................................................................

Аппаратты утилизациялау.............. .............. .............. ..................................................................
71
79

80

8083

85

8686

86

8787

88

8889

91

9292

93

9494

95

9696

97

9797

99

107107

108


108

108


ММV...............................................................................................................................................

Ағын өлшемі .................................................................................................................................

Ағып шығудың автоматты орнын толтыруы.............................................................................

Rapid—Shallow-Breathing RSB (жедел үстіртін тыныс алу) ....................................................

Negative Inspiratory Force NIF (дем алғандағы максималды күші)..........................................

Дәрі-дәрмектерді шашу кезінде О2 инспираторлы қоспасы.....................................................Библиография ................................................................................................................................

Не бар.................................................................................................................................................

Қызмет көрсету панелі......................................................................................................................

Жұмыс жасайтын жағы....................................................................................................................

Артқы жағы.......................................................................................................................................

Шартты белгілері ..........................................................................................................................

Қысқарту .........................................................................................................................................

Техникалық сипаттамасы ............................................................................................................

Қоршаған ортаның жағдайы ........................................................................................................

Қойылған мәндер .....................................................................................................................

Жұмыстау сипаттамалары ............................................................................................................

Жұмыстау сипаттамалары ............................................................................................................

Мониторинг....................................................................................................................................

Режимдік көрсеткіштері ..............................................................................................................

Бөлшектер тізімі және құрамдары және сұраныс заттар тізімі ............................................

Бөлшектер тізімі және құрамдары..............................................................................................

Ересектерді желдету.........................................................................................................................

Балаларды желдету..........................................................................................................................

Сұраныс заттар тізімі ...................................................................................................................

Қолданбалы терминдер тізімі .....................................................................................................


116

117


119

121


121

122


123

125


126

127


128

129


132

133


134

134


135

136


137

138


141

142


142

143


144

146Сіздің және сіздің науқасыңыздың қауіпсіздігі үшін

Эксплатациялау құралының талаптарын қатаң орында
Жұмыс істеудің міндетті түрдегі талабы мен бұл аппаратпен қалай қатынасу туралы білу үшін осы құралмен толық танысып, ондағы талаптарды қатаң орындау керек. Аппаратты тек көрсетілген міндеттерге ғана пайдаланады
Техникалық қызмет көрсету

Аппаратты жарты жылда бір рет байқап, техникалық қызмет көрсетіп, оны маман қызметкерлерге ғана істетуге міндеттеледі (хаттама жасап).

Техникалық-жөндеу жұмыстарды орындау мамандарға ғана тапсырылады.

Жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуде Draqer Servise қызметімен шарт жасауды ұсынамыз.

Техникалық қызмет көрсетуде Draqer өндірісінің құрал саймандарын қолдану керек.

«Техникалық қызмет көрсетудің реті» бөлімінің талаптарын орындау қажет.


Қосымша құралдар

Тапсырыс берілген құралдар тізімінде көрсетілген құралдарды ғана қолдану шартЖарылу қаупі бар жерлерде эксплатациялауға тиым салынады
Бұл аппаратпен жарылу қаупі бар аймақтарда жұмыстауға сертификатталмаған.
Басқа электр қондырғыларын қосу

Осы нұсқауда аталмаған электр құралдарын қосуды мамандар мен дайындаушылардың ақыл кеңесіне сәйкес қосуға рұқсатталады
Эксплуатациялау мен бұзылудың жауапкершілігі

Аппаратты эксплуатациялаудың жауапкершілігі пайдаланушы мен иесіне оны жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге Draqer Serviseдің қызметкері емес мамансыз адамдар қатыстырылғанда ,немесе аппаратты міндетіне сәйкес керектенбегенде болады.

Draqer фирмасы осы нұсқауларды орындамаудан туған материалдық жауапкершілікті қабылдамайды.

Бұл нұсқау сату мен жеткізу жағдайындағы қосымша кепілдік міндеті мен Draqer фирмасының жауапкершілік келбеті болмайды.

Draqer Medizintechnik GmbH

Дұрыс қолдану нұсқаулары

Техникалық қауіпсіздік нұсқауы.

Аппаратты тек аппаратта ақау пайда болғанда науқасқа дереу көмек көрсете алатын білікті медициналық маманның бақылауымен ғана қолдануға болады.
Аппаратты тез от алатын газдар мен наркотикалық заттарды беруге қолдануға тиым салынады -от алып өрт шығу қаупі бар.
Аппараттан 10 метр шамасындағы қашықтықта радиотелефон қолдануға тиым салынады .

Радиотелефондар электромедициналық қондырғыларға кері әсер етеді және науқастың денсаулығы , өміріне қауіптілік тудырады.


Желдеткіштің адекватты мониторингісі

Evita 2 dura аппаратының мониторының функциясына келесі көрсеткіштер қарастырылған: • Paw демалыс жолының қысымы

 • MV демалыс шығарудағы минуттық көлем

 • Fio2 дем алу газындағы О2 концентрациясы

 • Т демалу газының температурасы

 • Vti демалудағы демалыс көлемі

 • etCO2 демалу газындағы CO2 концентрациясы (қосымша жабдықтау кезінде)

 • апноэ ұзақтығы

 • ентігуді бақылау

Бұл көрсеткіштердің өзгеру себептері:

 • науқастың жағдайының күрт өзгеруі

 • аппаратты теріс икемдеу немесе онымен теріс қатынасу

 • аппараттың ақауы

 • электр және газбен қанымдаудың тоқтатылуы

Аппараттың мониторингісінің функциясының өзгеруін қосымша өлшем құралдарының сәйкес параметрлерімен бақылауға болады.


Өкпені қолмен желдетуге арналған запас құрал міндетті түрде болуы қарастырылған.

Егер анықталған ақау себебінен Evita 2 dura өмірді қанымдау функциясы бұзылған болса, науқасты желдетуді дереу запас желдеткіштің көмегімен қажет болса РЕЕР және немесе демалудағы О2 –нің жоғарғы концентрациясымен жүргізеді.(мысалы, Resutator Draqer MR 2000 көмегімен)
Медициналық тағайындау

Мазмұны

Медициналық тағайындау .......................................................................................................................12
Медициналық тағайындау

Evita 2 dura

Ересектермен балаларды, жаңа туған нәрестелерді қарқынды емдеу кезінде ұзақ уақыт өкпені желдетуге арналған.Желдету ережелерін пайдалану үшін

IPPV( Intermittent Positive Pressure Ventilation )

Ауыспалы оң қысымды өкпенің жасанды желдетілуі

Келесі желдету ережелері мүмкін болады:

-СРРV (Continuous Positive Pressure Ventilation)

Демалыс жолындағы тұрақты оң қысымды желдету

-PLV( Pressure Limited Ventilation)

ИВЛ берілген демалыс көлеміндегі демалудағы шектелген қысыммен

-AutoFlow@

«Insp Fiow « және « Pinsp» параметрін автоматты реттеу үшін

-IRV (Inversed Ratio Ventilation)

Дем алу уақыты мен дем алыс шығару уақытының қарсы қатынасындағы ИВЛ

SIMV( Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation ) өздігінен дем алатын науқасты қолдау үшін қысыммен басқарылатын синхрондалған әдейі жасалған ауыспалы желдеткіш.

Келесі желдету ережелері мүмкін болады:

-PLV( Pressure Limited Ventilation)

ИВЛ берілген демалыс көлеміндегі демалудағы шектелген қысыммен

-AutoFlow@

«Insp Fiow « және « Pinsp» параметрін автоматты реттеу үшінMMV ( Mandatory Minute Volume Ventilation)

Қажетті минуттық көлемді автоматты реттейтін өздігінен дем алу.

Келесі желдету ережелері мүмкін болады:

-PLV( Pressure Limited Ventilation)

ИВЛ берілген демалыс көлеміндегі демалудағы шектелген қысыммен

-AutoFlow@

«Insp Fiow « және « Pinsp» параметрін автоматты реттеу үшін

SB( Spontaneous Breathing)

Қоршаған ортадағы ауаның қысымымен өздігінен дем алуСРАР(Continuous Positive Airmay Pressure )

Демалыс жолындағы тұрақты оң қысыммен өздігінен дем алуASB( Assisted Spontaneous Breathinq )

Қысымды аппаратпен қолдап өздігінен дем алуBIPAP(Biphasic Positive Airway Pressure)

СРАР деңгейіндегі қысым қолдауымен реттелетін толық демалыс циклі кезіндегі қысыммен басқарылатын желдеткішпен өздігінен дем алудың бірігуі.

BIPAPAssiset(Biphasic Positive Airway Pressure Assisted)

Қысыммен басқарылатын өкпе желдеткішін қолдауAPRV (Airway Pressure Relaese Ventilation)

Қысымның екі деңгейіндегі және дем алу мен дем шығарудың уақытына байланыссыз өздігінен дем алу.

Арнайы ережелер

Апноэ кезіндегі желдету

Науқастың тыныс алуы тоқтағанда қажетті көлемдік басқаруға автоматты түрде қосылу

Егер берілген уақытта тыныс фазалары реттелмесе (апноэ) аппарат дабыл сигналын береді де көлемдік басқару ИВЛ ережесіне алмасады.

ILV

Independent Lunq Ventilation

Эвита аппаратымен өкпенің екі бөлек синхрондалып желдетілуі.

Диагностика

РЕЕР дің ішкі қысым

Демалыс шығарудың соңындағы альвеолдағы ауаның көлемі мен қысымын өлшеуОкклюзиидегі қысым

Екі синхронды жұмыстаушы Evita аппаратымен өкпені жекелей желдету ,мысалы Evita 2 dura және басқа Evita аппараттарыменМониторинг параметрі


 • Paw демалыс жолының қысымы

 • MV демалыс шығарудағы минуттық көлем

 • Vti демалудағы демалыс көлемі

 • Fio2 дем алу газындағы О2 концентрациясы

 • Т демалу газының температурасы

 • etCO2 демалу газындағы CO2 концентрациясы (қосымша жабдықтау кезінде)

 • апноэ уақыты

 • ентігуді бақылау- тахиапноэ мониторингөздік беттік тыныс алуды үнемі анықтау үшін

Газ берудің автоматты қосылуы:

Аппарат бір газды бере отырып екінші газды автоматты қосады.

Қызмет көрсету концепциясы

Мазмұны
Жасанды желдету үшін басқару жүйесі............. .....................................................................

Жасанды желдету қойылым көрсеткіштері ................................................................................

Желдету ережесін таңдау ....................................... .....................................................................

Экрандағы функцияларды басқару органдары..........................................................................

Стандартты және қосымша фунциялар үшінгі пернелері .........................................................

Сеттік ажыратқыш ....................................... ...............................................................................

«»суық қосыша пернесі ....................................... ........................................................................

Экрандық парақтар .......................................................................................................................

Негізгі парақ құрылымы ....................................... .......................................................................

Нақты қолдану үшін хабарламалы құрылымдық парақ ............................................................

« Қойылымдар » ...........................................................................................................................

« Дабыл шектері » .........................................................................................................................

«өлшеу көрсеткіштері» .................................................................................................................

« Калибровка./ Пішін үйлесімі » ..............................................................................................

Түсті бейнелеу экраны ....................................... ..........................................................................


14

1414

15

1516

16

1717

17

1818

18

1920Жасанды желдету үшін басқару жүйесі

1 Жасанды желдету ережесін таңдау пернесі


 • IPPV

 • SIMV

 • BIPAP

 • Және де

 • Other Modes

2 Жасанды желдету көрсеткішін икемдеу/ таңдау пернесі • тыныстық көлем VT

 • тыныс алу ұзақтығы Tinsp

 • жиілік f

 • уақыт бірлігіндегі тыныс газының көлемі Ағын

 • тыныс алудағы қысым Pinsp

 • қысым қолдауы PASB

 • тыныс шығару соңындағы оң қысым PEEP

 • қысым көтерілу уақыты Ramp

 • оттегі концентрациясы O2

 • сезімталдық Triqqer

3 Көрсеткіштерді орнату үшін орталық басқару тұтқасы

Реттеу басқару тұтқасын айналдыру арқылы нақтылау –басу арқылы жүзеге асады.

Жасанды желдету көрсеткіштерін орнату

2 желдету көрсеткішін таңдау үшін сәйкес пернені басу.

Перне ішіндегі сары лампа жанады.

3 жасанды желдету көрсеткішінің мәнін орнату басқару тұтқасын айналдыру арқылы жүзеге асады. Орнаған мән таңдалған көрсеткіш пернесі жанына

Пайда болады.

3 нақтылау басу арқылы жүзеге асады.перне ішіндегі сары түс сөнеді.Желдету ережесін таңдау

1 Сәйкес пернені шамамен үш секундтай басыңыз

Немесе

Сәйкес пернені қысқа басыңыз және таңдауды басқару тұтқасын басып нақтылаңыз.


Таңдалған желдету ережесі белсендіріледі.Экрандық функциялар үшін басқару органы

1 Экрандағы перне таңдау мәзірі

2 Экрандағы көрсеткіштер және ережелерді орнату және таңдау үшін орталық басқару тұтқасы.

Таңдау және орнату үшін тұтқа айналдырылады, нақтылауүшін басады.

3 Экранды басқару үшін пернелер:«Print » пернесі принтерді қолмен хаттамалау үшін

«» пернесі экран түсінің қарқынды реттелуі

«Freeze » пернесі қисықтарды үзу

«Curves » пернесі экранға басқа қисық жұбын шығару

«Values » пернесі экранға басқа өлшеу нәтижелерін шығару

Жоқ функциялар үшін қосымша перне


Қосымша және стандартты функциялар үшінгі пернелер
4 Стандартты функцияға үнемі қолданылатын пернелер алдыңғы панельдің оң жағында орналасқан

«»пернесі акустикалық дабыл сигналын үзу үшін

«Alarm Reset»пернесі хабарламаны тастау немесе нақтылау үшін

«і» пернесі хабарлама және көрсеткіштерді орнатуға қолданатын қосымша текст шақыру үшін

«» пернесі жасанды желдету көрсеткіштерінің және оның ережелерінің кездейсоқ немесе рұқсатталмаған өзгерісіне қарсы қорғану үшін
5 Қосымша функцияны таңдау пернелер алдыңғы панельдің сол жағында орналасқан

«» пернесі дәрі шашуды қосу/ үзу үшін«О2 Suction» пернесі бронхиальды санация мақсатында оттегімен қанығу үшін

«Insp hold» пернесі қолмен жүргізілетін тыныс алу үшін

«Exp hold» пернесі қолмен тыныс шығару ұзақтығын арттыру

Жоқ функциялар үшін қосымша перне


Желі ажыратқышы

Аппаратты қосу/ үзу үшін

Ажыратқыш аппараттың артқы қабырғасында орналасқан және аппараттың кездейсоқ үзілуін болдырмау үшінгі айналымды тосқауылмен қанымдалған.
Суық қоры «»пернесі (Standby)
Бұл перне бөлек орналасқан

Ол аппаратты жұмысқа дайын ұстауға арналған

Немесе

өкпенің жасанды желдетуін қосу үшінсуық қоры ережесіне алмастыра қосу

 • «»пернесін басыңыз, оны үш секунд бойы жібермеңіз.

Жасанды желдету процесін қосу : • «»пернесін қысқа басыңыз
Экрандық парақтар

Экрандық парақтар өз негізінде екі базалық құрылымға ие :

 • өкпені желдету процесінің қажетті көрсеткіш сипаттамалары толық кескінделегн негізгі парақ

 • және

 • таңдалған функция және қойылымға сәйкес хабарлама парағы

Негізгі функциялар екі құрылымда да бір жерде пайда болады.

- белсендірілген жасанды желдету ережесі және науқас ережесі

- дабылды хабарлама және нұсқау

-мәзірді таңдау пернелері орны

- хабарлама және қосымша текстлер


Негізгі парақ құрылымы


 1. белсендірілген желдету ережесі және науқас ережесі үшінгі жол, және триггер индикациясы

 2. дабылды хабарлама және нұсқау үшінгі жол

 3. мәзірді таңдау пернелері орны

 4. өлшеу нәтижелері үшінгі орын

 5. қисықтар үшін орын

 6. хабарлама және қосымша текстлер үшінгі жол


Қолданудың нақты жағдайы үшін хабарламалы құрылым парағы


 1. белсендірілген жасанды желдету ережесі және науқас ережесі үшінгі жол (мысалы: ВІРАР ережесі )

 2. таңдалған мәзір индикациясы үшінгі орын

 3. мәзірді тіркеу үшінгі орын

 4. дабылды хабарлама және нұсқау үшінгі жол

 5. мәзірді таңдау пернелері орны

 6. хабарлама және қосымша текстлер үшінгі жол

 7. басқару тұтқасы арқылы таңдалған экран бөлігі

 8. басқару тұтқасы арқылы таңдалған экран пернесі

 9. қысым және мониторингнің тұрақты индикациясы үшінгі орын


Экранның оң жағында орналасқан таңдау мәзірі пернесі арқылы аппараттық қолданудың әрбір нақты жағдайында экрандық парақ таңдалады.

 • Қойылым

 • Дабыл

 • өлшеу көрсеткіштері

 • маневр

 • калибровка/ пішін үйлесімі« Қойылым »

 • Апноэ кезінде өкпені жасанды желдетуде көрсеткіш қойылымдары үшін

 • Үзілісті РЕЕР қойылымы үшін (күрсіну)

Қолданудағы нақты нұсқауларды сіз ,,жасанды желдету ережелері қойылымы,, бөлімінен таба аласыз. 25бет«Дабыл »


 • өлшеу нәтижелерінің дабыл шегімен индикациясы үшін

 • дабыл шегі қойылымы үшінҚолданудағы нақты нұсқауларды сіз ,,Дабыл шегі қойылымы,, бөлімінен таба аласыз. 37бет

«Өлшеу көрсеткіштері »

 • желдету ережесіндегі өзекті барлық өлшеу нәтижелері индикациясы үшін

«Кесте » экрандық пернені басқаннан кейін «Кесте 2» төмендегі опционды өлшеу нәтижелері пайда болады.
«Калибровка/ пішін үйлесімі»

Датчиктер үшін

-калибровка үшін/ О2 және ағым датчигі икемделуі

- мониторинг функциясын қосу/ үзу үшін

Аппарат үшін • дабыл шегінің қаттылығын реттеу үшін

 • экрандағы бейнелеудің қарсылығын реттеу үшін

 • күнтізбе және тәулік уақытын өзгерту үшін

 • өлшеу бірлігі және хабарлама тілін таңдау үшін

 • сыртқы интерфейсті реттеу үшін

Мониторинг үшін • негізгі парақтан 6 өлшеу нәтижелерін екі рет таңдау үшін

 • негізгі парақтан екі қисықты екі рет таңдау үшін

Старттық қойылымдар үшін • науқас ережесі

 • жасанды желдету ережесі

 • жасанды желдету процесі көрсеткіштері

 • дабыл шегі
с. 1 с. 2 ... с. 6 с. 7

скачать файл

Смотрите также: