Дәрістің тақырыптық жоспары


с. 1
Ф КГМУ 4/3-03/02

ПП КГМУ 4/02

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Әлеуметтік медицина және қоғамдық денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасыСиллабус

ҚД 3213 «Маркетинг және менеджмент негіздері» пәні бойынша

051102 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін

Оқу сағатының көлемі: 1 (кредит) 45 сағат

ІІІ курс

VI семестр

Қарағанды 2013 ж.

Силлабус «Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін _______№ құрастырылған

Кафедра мәжілісінде қарастырылып және бекітілді

« » 2013 № ХаттамаКафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент А.К. Султанов

Дәрістің тақырыптық жоспары:Тақырыптың аталуы

Өткізу түрі

Ұзақтығы

1.

Маркетингтің теориялық негіздері және тұжырымдамасы. Маркетингтің дамуының тарихи алғы шарттары. Маркетинг-микс. Қызмет көрсетудің «7-р» түсінігі, оның құрамы. Маркетинг түрлері.

Мәселелік дәріс

1

2.

Қазіргі кездегі менеджмент:мәнісі және сипатамалық белгілері. Менеджмент әдістері. Менеджер,денсаулық сақтаудағы оның алатын орны мен маңызы.

Мәселелік дәріс

1

3.

Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік зерттеулерді жүргізу қағидалары. Маркетингтік зерттеулерге қажет мәліметтерді жинау әдістері:жұмыс бөлмесінде отырып және сыртта жүріп жинау, сан және сапалық жағы бойынша.

Мәселелік дәріс

1

4.

Денсаулық сақтау саласындағы басқарушылық шешімдер. Стратегиялық,тактикалық,жедел қабылданатын шешімдер. Қорытынды бойынша бақылау және оны бағалау. Сапа сипаттамалары.

Мәселелік дәріс

1

5.

Стандартты және клиникалық хаттамалар. Стандарттар мен клиникалық хатттамаларды толтырудың маңызы,оның қағидалары.Амбулаториялы-поликлиникалық және стационарлық деңгейдегі стандарттар. Сапаға сараптау жүргізу тәртібі. ҚР медициналық көмек көрсетуді және оның сапалығын бақылаушы комитеттің қызметтері. Сапа сараптамасын өткізуді қамтамасыз етуші нормативті-құқықтық актілер.

Мәселелік дәрісҚорытынды:
5

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары:Тақырыптың аталуы

Өткізу түрі

Ұзақтығы

1

Ранжирлеу әдісі

Тәжірибелік сабақ

1

2

АВС- сараптама әдісі

TBL (team – based learning, топпен оқыту)

1

3

VEN-сараптама әдісі

Тәжірибелік сабақ

1

4

Сауалдама жүргізу әдісі

Тәжірибелік сабақ

1

5

ЕПМ сыртқы ортасын сараптау

Тәжірибелік сабақ

1

6

ЕПМ ішкі ортасын сараптау

Тәжірибелік сабақ
7

Медициналық қызмет көрсету нарығын саралау

Тәжірибелік сабақ

1

8

ЕАМ медициналық көрсету деңгейін сапалық әдіспен жайғастыру

Тәжірибелік сабақ

1

9

ЕАМ медициналық көрсету деңгейін көлемдік әдіспен жайғастыру

Тәжірибелік сабақ

1

10

Медициналық қызметінің бәсекелестік қабілеттілігін анықтау

Тәжірибелік сабақ

1
Қорытындысы:

10

Аудиториядан тыс студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысының тақырыптық жоспары
Сабақ тақырыбының атауы

Өткізу түрі

Ұзақтығы

1

Менеджменттің эволюциясы және қазіргі кездегі даму бағыттары

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

2

Ғылыми менеджмент мектебінің сипаттамасы

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

3

Адами қарым –қатынас мектебінің негізгі сипаттамалары.

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

4

Жоспарлау қызметтерінің қазіргі кездегі ерекшеліктері.

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

5

А. Маслоу уәждемесінің үлгісі

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

6

Ф. Херцберг уәждемесінің үлгісі

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

7

В. Врум уәждемесінің теориясы

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

8

Авторитарлық-өктемшілдіктің басқару қалыптарының сипаттамалары.

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

9

Менеджерлердің жетекшілік қабілеттерін қалыптастыру.

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

10

Нарық үлгісіндегі ұйымдардағы менеджерлер әрекеттерінің үлгілері.

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

11

Бүгінгі жағдайдағы кадрлар саясатының маңызы мен мәні.

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

12

Басшы кадрларды дайындаудың қазіргі замандағы жүйелері

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

13

Жанжал шығарудың табиғаты мен себептері және оларды шешу жолдары.

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

14

Жеке тұлғалардың әлеуметтік психологиялық көріністері

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1

15

Билік және басқару қалыптары.

Әдебиетпен жұмыс, жоба дайындау

1
Барлығы:
15

Кеңес уақыты: консультация аптаның әр сейсенбі күні сайын сағат 1.00-17.00 аралығында жүргізіледі.

Қорытынды бақылау уақыты:оқу үрдісінің кестесі бойынша.

Пән бойынша тапсырманы тапсыру және график бойынша орнындау-әр сабаққа тематикалық жоспар бойыншаҚолданылатын әдебиеттер:

Негізгі:

1. Вялков А.У. Управление и экономика здравоохранением. Уч.- мет. пос. для вузов.- М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004

2. Учеб. пособие / Под ред.А.В.Решетникова.- Экономика здравоохранения: Учеб. пособие / Под ред.А.В.Решетникова.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004

3. Вишняков Н.И. Основы экономики здравоохранения, 2008

4. Петрова Н.Г. Основы маркетинга медицинских услуг, 2008

5. Иорданская Н.А. Маркетинг в здравоохранении, 2008

6. Семенов В.Ю. Экономика здравоохранения (Маркетинг, планирование, менеджмент, трудовые ресурсы, фармаэкономика), 2006

Қосымша:

1. М.К.Кульжанов Менеджмент в здравоохранении. Учебное пособие. / М.К.Кульжанов и др. – Алматы, 2003

2. Белоусов Ю.Б. Клинический проектный менеджмент.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003

3. Дерновой А. Управление эффективностью санаторно-курортного обслуживания в условиях рыночной экономики.- Алматы, 20024. Организация маркетинговых исследований деятельности больницы.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004

5. Котенова Н.П. Основы маркетинга: Уч. Пос..-М.: Акадесмия, 2004
с. 1

скачать файл

Смотрите также:

Теңдеулер
32.72kb. 1 стр.