Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2002 жылғы 23 желтоқсандағы


с. 1
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының

2002 жылғы 23 желтоқсандағы N 509 қаулысы
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық бекітілсін.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.

3. Қаржылық қадағалау департаменті (Бахмутова Е.Л.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына жіберсін.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары осы қаулыны алған күннен бастап үш күндік мерзімде оны кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компанияларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

5. Осы қаулы күшіне енген күннен бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 25 желтоқсандағы N 455 қаулысының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1094 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2000 жылғы 27 наурыз-9 сәуірде жарияланған) және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 25 желтоқсандағы N 455 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесіне өзгеріс енгізу туралы" 2000 жылғы 13 қазандағы N 388 қаулысының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1335 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2000 жылғы 18-31 желтоқсанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ә.Ғ. Сәйденовке жүктелсін.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Г. Марченко


Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

Банк операцияларының жекелеген

түрлерін жүзеге асыратын

ұйымдардың қаржылық есеп

беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері

туралы нұсқаулықты бекіту туралы

2002 жылғы 23 желтоқсандағы

N 509 қаулысымен бекітілгенБанк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың

қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Нұсқаулық банк заңдарына сәйкес әзірленді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі банктік емес ұйымдардың) қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға (бұдан әрі уәкілетті орган) қаржылық есеп беру тізбесін, нысандарын және мерзімдерін белгілейді.

2. Есепті банк заңдарында көзделген операцияларды жүргізуге Ұлттық Банктің және/немесе уәкілетті органның берген лицензиясы бар барлық банктік емес ұйымдар береді.

Осы Нұсқаулық ипотекалық ұйымдар беретін қаржылық есепке қолданылмайды.

3. Осы Нұсқаулықтың мақсаты банктік емес ұйымдар уәкілетті органға беретін қаржылық есепке қойылатын бірыңғай талаптарды белгілеу болып табылады.

4. Банктік емес ұйымдардың қаржылық есебі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі және қаржылық есебі жөніндегі заңдарында және осы Нұсқаулықта белгіленген талаптарға сәйкес жасалады.

2-тарау. Есеп беру

5. Банктік емес ұйымдардың қаржылық есебіне:

1) бухгалтерлік баланс - N 1 нысан (осы Нұсқаулыққа 1-қосымша);

2) пайда және зиян туралы есеп - N 2 нысан (Почтаның ұлттық операторы үшін - осы Нұсқаулыққа 2-қосымша, банктік емес ұйымдар үшін (Почтаның ұлттық операторын қоспағанда) - осы Нұсқаулыққа 2-1-қосымша);

3) ақша қаражаты қозғалысы туралы есеп - N 3 нысан (осы Нұсқаулыққа 3-қосымша) кіреді;

4) капиталға өзгерістер туралы есеп - N 4 нысан (осы Нұсқаулыққа 3-1-қосымша).

5) түсіндірме жазба.

6. ҚР ҰБ Басқармасының 2004.15.12. N 180 қаулысымен алып тасталды

7. Банктік емес ұйымдар (Почтаның ұлттық операторын қоспағанда) уәкілетті органға:

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінен кешіктірмей N 1 нысанды және N 2 нысанды;

жыл сайын, есепті жылдың 1 қаңтары - 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін, есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші сәуіріне дейін мерзімде N 1 нысанды, N 2 нысанды, N 3 нысанды, N 4 нысанды (бұдан әрі - есепті), түсіндірме жазбаны, есепті жылдың қаржылық есебіне жүргізілген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есепті береді.

Почтаның ұлттық операторы уәкілетті органға:

ай сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей N 1 нысанды, N 2 нысанды және қаржылық есепке қосымша мәліметтерді;

тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей N 1 нысанды, N 2 нысанды;

жыл сайын, есепті жылдың 1 қаңтары - 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін, есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші сәуіріне дейін мерзімде N 1 нысанды, N 2 нысанды, N 3 нысанды, N 4 нысанды (бұдан әрі - есепті), түсіндірме жазбаны, есепті жылдың қаржылық есебіне жүргізілген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есепті (еншілес ұйымдар болған жағдайда - есепті жылдың шоғырландырылған қаржылық есебіне жүргізілген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есепті) береді.

8. ҚР ҰБ Басқармасының 2004.15.12. N 180 қаулысымен алып тасталды

9. Банктік емес ұйымдар есепті уәкілетті органға электрондық және қағаз түрінде береді.

10. Қағаз түріндегі есеп электрондық тасымалдауышпен берілген есепке сәйкес келуі тиіс.

11. Қағаз түріндегі есепке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олардың қол қою құқығы бар орынбасарлары қол қояды және банктік емес ұйымның мөрімен расталады.

12. ҚР ҰБ Басқармасының 02.12.03 ж. N 417 қаулысымен алып тасталды 13. Есептің деректері ұлттық валютамен - теңгемен көрсетіледі.

14. Есеп жасалған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен көрсетіледі. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

15. Түзетулері және өшірілгені бар қағаз түріндегі есепті уәкілетті орган қабылдамайды және қайтарылады.

16. Есепке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайларда банктік емес ұйым есеп берілген күннен бастап үш күндік мерзімде уәкілетті органға өзгерістерді және/немесе толықтыруларды енгізу қажеттігінің себебін түсіндіре отырып жазбаша өтініш жібереді.

17. ҚР ҰБ Басқармасының 02.12.03 ж. N 417 қаулысымен алып тасталды 18. Уәкілетті орган банктік емес ұйым берген есепті онда дәлсіздіктер немесе қателер анықталған жағдайда пысықтауға қайтаруға құқылы.

19.ҚР ҰБ Басқармасының 02.12.03 ж. N 417 қаулысымен алып тасталды 20. Уәкілетті орган өз құзыреті шегінде және өзінің бақылау және қадағалау функцияларын орындау мақсатында жекелеген күндерге тиісті қосымшаларымен және нысандарымен берілген есеп, сондай-ақ растау құжаттарын талап етуге құқылы.

21. Банктік емес ұйым есепті ұсынбағаны және осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көзделген есеп беру мерзімін бұзғаны, сондай-ақ толық емес және шынайы емес ақпарат бергені үшін Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жауап береді.

3-тарау. Қорытынды ережелер

22. Осы Нұсқаулықпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.Банк операцияларының жекелеген

түрлерін жүзеге асыратын

ұйымдардың қаржылық есеп

беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері

туралы нұсқаулыққа

N 1 қосымша

N 1 нысан

Бухгалтерлік баланс

_______________________________________________________

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

ұйымның толық атауы)

200____ жылғы "___" __________________

(мың теңгемен)

  


          Баптардың атауы                

                                          

                                          

                                          Ескерту

      


       

       


 Есепті

кезеңнің


аяғында

       


 200_  

 жылғы 


 31 жел.

тоқсанда


                1                         

   2  

    3  

   4   

 Активтер                                     1                    

 Негізгі құрал-жабдықтар (нетто)              2                    

 Материалдық емес активтер (нетто)            3                     

 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер,      3-1

 Инвестициялық жылжымайтын мүлік,              3-2

 Басқа заңды тұлғалардың капиталына                                

 инвестициялар                                4                    

 Берілген қаржылық жалға алу (күмәнді                              

 борыштар бойынша резервтерді шегергенде)     5                    

 Берілген ұзақ мерзімді заемдар (күмәнді                           

 борыштар бойынша резервтерді шегергенде)     6                    

 Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (күмәнді                         

 борыштар бойынша резервтерді шегергенде)     7                    

 Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар                         

 (күмәнді борыштар бойынша резервтерді                             

 шегергенде)                                  8                    

 Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар                         

 (күмәнді борыштар бойынша резервтерді                             

 шегергенде)                                  9                    

 Мерзімі ұзартылған салық талабы              10                    

 Басқа активтер                               11                   

 Қорлар                                       12                   

 Салық және басқа міндетті төлемдер                                

 бойынша бюджет алдындағы талап               13                   

 Алдағы кезеңдердің шығыстары                 14                   

 Берілген қысқа мерзімді заемдар                                   

 (күмәнді борыштар бойынша резервтерді                             

 шегергенде)                                  15                   

 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек                                 

 (күмәнді борыштар бойынша резервтерді                             

 шегергенде)                                  16                    

 "Кері РЕПО" операциясы                       17                   

 Туынды қаржы құралдары,                      17-1 

Саудаға арналған бағалы қағаздар                                  

 (күмәнді борыштар бойынша резервтерді                             

 шегергенде)                                  18                   

 Орналастырылған салымдар (күмәнді борыштар                        

 бойынша резервтерді шегергенде)              19                   

 Ақша және ақша баламалары                    20                   

 Меншік капиталы                              21                   

 Жарғылық капитал                             22                   

 Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)      23                   

 Алынған капитал                              24                   

 Резервтік капитал                            25                   

 Басқа резервтер                              26                   

 бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын):         27                   

 Өткен жылдардың бөлінбеген пайда                                  

 (жабылмаған шығын)                           28                   

 Есепті кезеңдегі бөлінбеген пайда                                  

 (жабылмаған шығын)                           29                   

 Азшылық үлесі                                30                   

 Міндеттемелер                                31                   

 Ұзақ мерзімді алынған заемдар және                                

 қаржылық жалға алу                           32                   

 Тартылған ұзақ мерзімді салымдар             33                   

 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек            34                   

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері,         34-1

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар          35                   

 Мерзімі ұзартылған салық міндеттемесі        36                    

 Алдағы кезеңдердің кірістері                 37                   

 Дивидендтер бойынша акционерлермен есеп                           

 айырысу                                      38                   

 Салық және басқа міндетті төлемдер                                 

 бойынша бюджет алдындағы міндеттеме          39                   

 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек           40                   

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері,        40-1

Қысқа мерзімді алынған заемдар               41                   

 "РЕПО" операциясы                            42                   

Туынды қаржы құралдары,                      42-1

Тартылған қысқа мерзімді салымдар            43                   

 Клиенттердің корреспонденттік және                                

 ағымдағы шоттары                             44                   

 Өзге де міндеттемелер                        45                   

 Меншік капитал және міндеттемелер жиынтығы   46                    

          Бірінші басшы: _________________ күні__________________

          Бас бухгалтер __________________ күні__________________

          орындаушы: __________________

          телефон:__________________

          Мөр орны

 

Банк операцияларының жекелеген

түрлерін жүзеге асыратын

ұйымдардың қаржылық есеп

беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері

туралы нұсқаулыққа

N 2 қосымша

N 2 нысан

пайда және зиян туралы есеп

(функциялар бойынша шығыстарды жіктеу)

_________________________________________

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

ұйымның толық атауы)

200____ жылғы "___" __________________

(мың теңгемен)

   


                          

        Баптардың         

          атауы           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           Ескерту

      


       

       


       

       


       

       


       

       


Есепті

кезең


үшін 

      


      

      


      

      


      

      


Ағымдағы

жылдың 


басынан

 бергі 


 кезең 

 үшін  


(өспелі

жиынтық-


пен)  

        


Өткен 

жылдың


осындай

есепті


кезеңі

үшін  


       

       


       

       


Өткен 

жылдың


басынан

бергі 


осындай

кезең 


үшін  

(өспелі


жиынтық

пен) 


            1             

   2  

   3 

   4   

   5  

   6  

Дайын өнімді (жұмыс,                                              

қызмет көрсету) сатудан                                            

түскен кіріс                   1                                  

Сатылған дайын өнімнің                                            

(жұмыс, қызмет көрсету)                                           

өзіндік құны                   2                                   

оның ішінде:                                                      

Материалдарға шығыстар         3                                  

Еңбекақы және іссапар                                             

шығыстары                      4                                  

Амортизациялық аударымдар      5                                  

Жалпы пайда                    6                                  

Банк қызметімен байланысты                                        

кірістер                       7                                  

Сыйақы алуға байланысты                                           

кірістер                       8                                  

оның ішінде:                                                       

корреспонденттік және                                             

ағымдағы шоттар бойынша        9                                  

орналастырылған салымдар                                          

бойынша                        10                                  

берілген заемдар бойынша       11                                 

берілген қаржылық жалға алу                                       

бойынша                        12                                 

бағалы қағаздар бойынша        13                                 

"кері РЕПО" операциялары                                          

бойынша                        14                                 

Сыйақы алуға байланысты                                           

басқа да кірістер              15                                 

Сыйақы алуға байланысты емес                                      

кірістер                       16                                 

оның ішінде:                                                       

Аударым операцияларын жүзеге                                      

асырудан кірістер              17                                 

Клиринг операцияларын жүзеге                                      

асырудан кірістер              18                                  

Касса операцияларын жүзеге                                        

асырудан кірістер              19                                 

Сейф операцияларын жүзеге                                         

асырудан кірістер              20                                 

Инкассацияны жүзеге асырудан                                      

кірістер                       21                                 

Банк қызметімен байланысты                                        

өзге де кірістер               22                                 

Бағалы қағаздар бойынша өзге                                      

де кірістер (шығыстар) (нетто) 23                                 

оның ішінде                                                        

Бағалы қағаздарды (нетто)                                         

сатып алудан-сатудан түскен                                       

кірістер (шығыстар)            24                                 

Саудаға арналған бағалы                                        

қағаздар құнының өзгеруінен                                       

кірістер (шығыстар) (нетто)    25                                 

Шетел валютасын қайта                                              

бағалаудан кірістер                                               

(шығыстар) (нетто)             26                                 

Банк қызметіне байланысты                                         

емес өзге де кірістер          27                                 

Басқа заңды тұлғалардың                                           

капиталына қатысудан кірістер  28                                 

Активтерді сатудан түскен                                         

кірістер                       29                                 

Басқа да кірістер              30                                 

Кірістер жиынтығы              31                                 

Дайын өнімді (жұмыс, қызмет                                        

көрсету) сатуға байланысты                                        

шығыстар                       32                                 

Операциялық кірістер           33                                 

оның ішінде:                                                       

Еңбекақы және іссапар                                             

шығыстары                      34                                 

Амортизациялық аударымдар      35                                 

Салық және бюджетке басқа                                         

да міндетті төлемдер бойынша                                      

шығыстар (корпоративтік                                           

табыс салығынан басқа)         36                                  

Банк қызметімен байланысты                                        

шығыстар                       37                                 

Сыйақы алуға байланысты                                           

шығыстар                       38                                  

оның ішінде:                                                      

тартылған салымдар бойынша     39                                 

алынған заемдар бойынша        40                                 

алынған қаржылық жалға алу                                         

бойынша                        41                                 

бағалы қағаздар бойынша        42                                 

"РЕПО" операциялары бойынша    43                                 

Сыйақы алуға байланысты                                           

басқа да шығыстар              44                                 

Сыйақы алуға байланысты                                           

емес шығыстар                  45                                  

оның ішінде:                                                      

Аударым операцияларын жүзеге                                      

асырудан шығыстар              46                                 

Клиринг операцияларын жүзеге                                       

асырудан шығыстар              47                                 

Касса операцияларын жүзеге                                        

асырудан шығыстар              48                                 

Сейф операцияларын жүзеге                                          

асырудан шығыстар              49                                 

Инкассацияны жүзеге                                               

асырудан шығыстар              50                                 

Басқа да шығыстар              51                                 

Шығыстар жиынтығы              52                                 

Резервтерге (провизияларға)                                       

аударылғанға дейінгі таза                                          

кіріс (шығыс)                  53                                 

Ықтимал шығындарға арналған                                       

резервтерге (провизияларға)                                       

шығыстар резервтерді                                               

(провизияларды) қалпына                                           

келтіру                        54                                 

Резервтерге (провизияларға)                                       

аударылғаннан кейінгі таза                                         

кіріс (шығыс)                  55                                 

Көзделмеген кірістер                                              

(шығыстар)                     56                                 

Кезең ішіндегі пайда (зиян),    56-1

Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян), 56-2

Корпоративтік табыс салығын                                       

төлегенге дейінгі таза                                            

пайда (шығыс) жиынтығы         57                                 

Корпоративтік табыс салығы     58                                 

Салықтарды төлегеннен кейінгі                                     

таза пайда (шығыс)             59                                 

Азшылықтың үлесі               60                                 

Кезең ішіндегі таза кіріс                                          

(шығыс)                        61                                  

           Бірінші басшы: _________________ күні__________________

           Бас бухгалтер __________________ күні__________________

           орындаушы: __________________

           телефон:__________________

           Мөр орны

 

Банк операцияларының жекелеген

түрлерін жүзеге асыратын

ұйымдардың қаржылық есеп

беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері

туралы нұсқаулыққа

2-1-қосымша

N 2 нысан

пайда және зиян туралы есеп

(сипаты бойынша шығыстарды жіктеу)

_________________________________________

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

ұйымның толық атауы)

200____ жылғы "___" __________________

(мың теңгемен)

   


                          

        Баптардың         

          атауы           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           Ескерту

      


       

       


       

       


       

       


       

       


Есепті

кезең


 үшін

      


      

      


      

      


      

      


Ағымдағы

жылдың 


басынан

 бергі 


 кезең 

 үшін  


(өспелі

жиынтық-


пен)  

        


Өткен 

жылдың


осындай

есепті


кезеңі

үшін  


       

       


       

       


Өткен  

жылдың 


басынан

бергі  


осындай

кезең  


үшін   

(өспелі


жиынтық-

пен)  


            1             

   2  

   3 

   4   

   5  

   6   

Сыйақы алуға байланысты                                            

кірістер:                      1                                   

оның ішінде:                                                        

корреспонденттік және                                              

ағымдағы шоттар бойынша        2                                   

орналастырылған салымдар                                           

бойынша                        3                                   

берілген заемдар бойынша       4                                   

берілген қаржылық жалға                                            

алу бойынша                    5                                    

бағалы қағаздар бойынша        6                                   

"кері РЕПО" операциялары                                           

бойынша                        7                                   

Сыйақы алуға байланысты                                             

басқа да кірістер              8                                   

Сыйақы алуға байланысты                                            

емес кірістер:                 9                                   

оның ішінде:                                                        

Аударым операцияларын жүзеге                                       

асырудан кірістер              10                                  

Клиринг операцияларын жүзеге                                        

асырудан кірістер              11                                  

Касса операцияларын жүзеге                                         

асырудан кірістер              12                                  

Сейф операцияларын жүзеге                                           

асырудан кірістер              13                                  

Инкассацияны жүзеге асырудан                                       

кірістер                       14                                  

Сыйақы алуға байланысты                                             

емес басқа да кірістер         15                                  

Бағалы қағаздар бойынша                                            

өзге де кірістер (шығыстар)                                        

(нетто)                        16                                  

оның ішінде:                                                       

Бағалы қағаздарды сатып                                            

алудан-сатудан түскен                                               

кірістер (шығыстар) (нетто)    17                                  

Саудаға арналған бағалы                                         

қағаздар құнының өзгеруінен                                         

кірістер (шығыстар) (нетто)    18                                  

Шетел валютасын қайта                                              

бағалаудан кірістер                                                

(шығыстар) (нетто)             19                                  

Басқа заңды тұлғалардың                                            

капиталына қатысудан кірістер  20                                  

Активтерді сатудан түскен                                           

кірістер                       21                                  

Басқа да кірістер              22                                  

Кірістер жиынтығы              23                                  

Сыйақы алуға байланысты                                             

шығыстар                       24                                  

оның ішінде:                                                       

тартылған салымдар бойынша     25                                  

алынған заемдар бойынша        26                                  

алынған қаржылық жалға алу                                         

бойынша                        27                                  

бағалы қағаздар бойынша        28                                  

"РЕПО" операциялары бойынша    29                                  

Сыйақы төлеуге байланысты                                          

басқа да шығыстар              30                                  

Сыйақы алуға байланысты емес                                        

шығыстар:                      31                                  

оның ішінде:                                                       

Аударым операцияларын жүзеге                                       

асырудан шығыстар              32                                   

Клиринг операцияларын жүзеге                                       

асырудан шығыстар              33                                  

Касса операцияларын жүзеге                                         

асырудан шығыстар              34                                  

Сейф операцияларын жүзеге                                          

асырудан шығыстар              35                                  

Инкассацияны жүзеге асырудан                                        

шығыстар                       36                                  

Операциялық шығыстар           37                                  

оның ішінде:                                                       

Еңбекақы және іссапар                                               

шығыстары                      38                                  

Амортизациялық аударымдар      39                                  

Материалдарға арналған                                             

шығыстар                       40                                  

Салық және бюджетке басқа                                          

да міндетті төлемдер бойынша                                       

шығыстар (корпоративтік                                            

табыс салығынан басқа)         41                                  

Активтерді сатудан немесе                                          

өтеусіз беруден шығыстар       42                                  

Басқа да шығыстар              43                                   

Шығыстар жиынтығы              44                                  

Резервтерге (провизияларға)                                        

аударғанға дейінгі таза                                            

кіріс (шығыс)                  45                                  

Ықтимал шығындарға арналған                                        

резервтерге (провизияларға)                                        

шығыстар резервтерді                                               

(провизияларды) қалпына                                            

келтіру                        46                                  

Резервтерге (провизияларға)                                        

аударғаннан кейінгі таза                                            

кіріс (шығыс)                  47                                  

Көзделмеген кірістер                                               

(шығыстар)                     48                                  

Кезең ішіндегі пайда (зиян),   48-1

Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян), 48-2

Корпоративтік табыс салығын                                         

төлегенге дейінгі таза пайда                                       

(шығыс) жиынтығы               49                                  

Корпоративтік табыс салығы     50                                  

Салықтарды төлегеннен                                              

кейінгі таза пайда (шығыс)     51                                  

Азшылықтың үлесі               52                                  

Кезең ішіндегі таза кіріс                                          

(шығыс)                        53                                   

           Бірінші басшы: _________________ күні__________________

           Бас бухгалтер __________________ күні__________________

           орындаушы: __________________

           телефон:__________________

           Мөр орны

 

Банк операцияларының жекелеген

түрлерін жүзеге асыратын

ұйымдардың қаржылық есеп

беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері

туралы нұсқаулыққа

N 3 қосымша

N 3 нысан

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)

_________________________________________

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

ұйымның толық атауы)

200____ жылғы "___" __________________

(мың теңгемен)

    ┌───────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┐

    │                                       │Ескерту │Ағымдағы │ Өткен   │

    │      Баптардың атауы                  │        │ жылдың  │ жылдың  │

    │                                       │        │ басынан │ басынан │

    │                                       │        │ бергі   │ бергі   │

    │                                       │        │ кезең   │ осындай │

    │                                       │        │ үшін    │ кезең   │

    │                                       │        │ (өспелі │ үшін    │

    │                                       │        │ жиынтық-│ (өспелі │

    │                                       │        │  пен)   │ жиынтық-│

    │                                       │        │         │  пен)   │

    ├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤

    │            1                          │   2    │    3    │   4     │

    ├───────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┤

    │Операциялық қызметпен байланысты                                    │

    │ақшалай түсімдер және төлемдер             1                        │

    │Салық салуға дейінгі пайда (шығын)         2                        │

    │Ақшалай емес операциялық баптарға                                   │

    │түзетулер:                                 3                        │

    │оның ішінде:                                                        │

    │Амортизациялық аударымдар және тозу        4                        │

    │Ықтимал шығынға арналған резервтер                                  │

    │(провизиялар) бойынша шығыстар             5                        │

    │Шетел валютасымен операциялар бойынша                               │

    │жұмсалмаған кірістер және шығыстар         6                        │

    │Алуға сыйақы түрінде есептелген кірістер   7                        │

    │Сыйақы төлеуге шығыстар                    8                        │

    │Ақшалай емес баптарға басқа да түзетулер   9                        │

    │Операциялық активтерді және міндет-                                 │

    │темелерді өзгерткенге дейінгі                                       │

    │операциялық кіріс (шығыс)                  10                       │

    │Операциялық активтерде (көбею) азаю        11                       │

    │Берілген ұзақ мерзімді заемдардың                                   │

    │(көбеюі) азаюы                             12                       │

    │Ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің                                 │

    │(көбеюі) азаюы                             13                       │

    │Алдағы кезеңдердегі шығыстардың                                     │

    │(көбеюі) азаюы                             14                       │

    ├Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің                                │

    │(көбеюі) азаюы                             15                       │

    │Берілген қысқа мерзімді заемдардың                                  │

    │(көбеюі) азаюы                             16                       │

    │"Кері РЕПО" операцияларының (көбеюі)                                │

    │азаюы                                      17                       │

    │Саудаға арналған және қолда бар                                     │

    │сатуға арналған бағалы қағаздардың                                  │

    │(көбеюі) азаюы                             18                       │

    ├Өтеу мерзімі үш айдан астам мерзімге                                │

    │орналастырылған салымдардың                                         │

    │(көбеюі) азаюы                             19                       │

    │Басқа да активтердің (көбеюі) азаюы        20                       │

    │Операциялық міндеттемелердің көбеюі                                 │

    │(азаюы)                                    21                       │

    │Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің                                │

    │көбеюі (азаюы)                             22                       │

    ├Өтеу мерзімі үш айдан астам тартылған                               │

    │салымдардың көбеюі (азаюы)                 23                       │

    ├Қысқа мерзімді кредиторлық берешектің                               │

    │көбеюі (азаюы)                             24                       │

    │"РЕПО" операцияларының көбеюі (азаюы)      25                       │

    │Алдағы кезеңдердегі кірістердің көбеюі                              │

    │(азаюы)                                    26                       │

    │Басқа да міндеттемелердің көбеюі (азаюы)   27                       │

    │Операциялық қызметтен түскен ақшаның                                │

    │көбеюі (азаюы)                             28                       │

    │Төленген корпоративтік табыс салығы        29                       │

    │Салық салудан кейінгі операциялық                                   │

    │қызметтен түскен ақшаның көбею (азаю)                               │

    │жиынтығы                                   30                       │

    │Инвестициялық қызметпен байланысты                                  │

    │ақшалай түсімдер және төлемдер             31                       │

    ├Өтеуге дейін ұсталынатын бағалы                                     │

    │қағаздарды сатып алу (сату)                32                       │

    │Негізгі құрал-жабдықтарды, материалдық                              │

    │емес активтерді сатып алу                  33                       │

    │Негізгі құрал-жабдықтар мен                                         │

    │материалдық емес активтерді сату           34                       │

    │Басқа заңды тұлғалардың капиталына                                  │

    │инвестициялар                              35                       │

    │Басқа да түсімдер және төлемдер            36                       │

    │Инвестициялық қызметтен түскен                                      │

    │ақшаның көбею (азаю) жиынтығы              37                       │

    ├Қаржылық қызметке байланысты ақшалай                                │

    │түсімдер және төлемдер                     38                       │

    │Акциялар шығару                            39                       │

    │Акцияларды және қатысу үлесін алу          40                       │

    │Алынған заемдар                            41                       │

    │Дивидендтер төлеу                          42                       │

    │Басқа да түсімдер және төлемдер            43                       │

    ├Қаржылық қызметтен түскен ақшаның                                   │

    │көбею (азаю) жиынтығы                      44                       │

    │Есепті кезеңдегі ақшаның көбею (азаю)                               │

    │жиынтығы                                   45                       │

    │Кезең басындағы ақша және ақша                          

     баламаларының қалдығы                      46                       │

    │Кезең соңындағы ақша және ақша 

     баламаларының қалдығы                      47                       │

    └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

           Бірінші басшы: _________________ күні__________________

           Бас бухгалтер __________________ күні__________________

           орындаушы: __________________

           телефон:__________________

           Мөр орны

Банк операцияларының жекелеген

түрлерін жүзеге асыратын

ұйымдардың қаржылық есеп беру

тізбесі, нысандары мен мерзімдері

туралы нұсқаулыққа

3-1 қосымша

4-нысан


 

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

_______________________________________________

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге

асыратын ұйымның толық атауы)

200___жылғы «___»______________жағдай бойынша

 

(мың теңгемен) 

Бас ұйымның капиталы

Азшы-

лық-


тың

үлесі


Капи-

тал-


дың

жиын-


тығы

 


Жарғы-

лық


капи-

тал


Резерв-

тік


капитал

Басқа

да

резерв-тер

Бөлін-

беген


пайда

(зиян)


Бар-

лығы


1

2

3

4

5

6

7

8

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

  

  

  

  

  

  

  

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

  

  

  

  

  

  

  

Өткен кезеңнің басында қайта есептелген сальдо

  

  

  

  

  

  

  

Негізгі құрал-жабдықтардықайта бағалау

  

  

  

  

  

  

  

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруі

  

  

  

  

  

  

  

Ақша ағынын хеджирлеу

  

  

  

  

  

  

  

Басқа операциялардан

түскен пайда (зиян)  

  

  

  

  

  

  

Капиталдың өзінде тікелей танылған пайда (зиян)

  

  

  

  

  

  

  

Кезең ішіндегі пайда (зиян)

  

  

  

  

  

  

  

Кезең ішіндегі барлық пайда (зиян)

  

  

  

  

  

  

  

Дивидендтер

  

  

  

  

  

  

  

Акцияларды эмиссиялау

  

  

  

  

  

  

  

Сатып алынған акциялар

  

  

  

  

  

  

  

Ішкі аударымдар

  

  

  

  

  

  

  

оның ішінде:

  

  

  

  

  

  

  

негізгі

құрал-жабдықтар-

дың жинақталған

қайта бағалауыныңөзгеруі

  

  

  

  

  

  

  

резервтік капиталды қалыптастыру

  

  

  

  

  

  

  

Басқа да операциялар

  

  

  

  

  

  

  

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

  

  

  

  

  

  

  

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

  

  

  

  

  

  

  

Есепті кезеңнің басындағы қайта саналған сальдо

  

  

  

  

  

  

  

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау

  

  

  

  

  

  

  

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруі

  

  

  

  

  

  

  

Ақша ағынын хеджирлеу

  

  

  

  

  

  

  

Басқа операциялардан түскен пайда (зиян)

  

  

  

  

  

  

  

Капиталдың тікелей өзінде танылған пайда

(зиян)


  

  

  

  

  

  

  

Кезең ішіндегі пайда (зиян)

  

  

  

  

  

  

  

Кезең ішіндегі барлық пайда (зиян)

  

  

  

  

  

  

  

Дивидендтер

  

  

  

  

  

  

  

Акцияларды эмиссиялау

  

  

  

  

  

  

  

Сатып алынған акциялар

  

  

  

  

  

  

  

Ішкі аударымдар

  

  

  

  

  

  

  

оның ішінде:

  

  

  

  

  

  

  

негізгі құрал-

жабдықтардың жинақталған қайта бағалауының өзгеруі  

  

  

  

  

  

  

резервтік капиталды қалыптастыру

  

  

  

  

  

  

  

Басқа да операциялар

  

  

  

  

  

  

  

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

  

  

  

  

  

  

  

 

«Бас ұйымның капиталы» және «Азшылықтың үлесі» бағандары шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жасау кезінде немесе еншілес ұйымдар болмағанда ипотекалық ұйымдар 2-6-бағандарын толтырады.

Бірінші басшы ___________________ Күні ____________________

Бас бухгалтер ___________________ Күні ____________________

Орындаушы _______________________

Телефон _________________________

Мөрдің орны 
с. 1

скачать файл

Смотрите также: