Ашық кюбез – реанимацияға арналған қарқынды терапевтикалық күтім


с. 1 ... с. 3 с. 4 с. 5 с. 6



Конструкция сипаттамасы мен жұмыс принципі
«Babytherm» негізгі компененті болып:

-жатын мен штативті арба

-пультпен басқару жүйесі

-жылу таратқыш

-матрац жылыту жүйесі



Басқару блогы

Басқару блогы жылу таратқыш астындағы штативке бекітіледі.Пайдаланушы интерфейсі пернелі оператор пульті , индикатор және екі жолды альфавитті санды дисплеи болады.(әрбір жолда 40белгі)



Жылу таратқыш

Жылу таратқышта екіинфра қызыл керамикалықсәәулелендіретін элемент пен жатынды жарық болдыратын 2 лампа болады.

Жатын жарығы реттеледі .Лампаның жарық беру жоғары сапасы тері түсінің диагностикасын жеңілдетеді.

Жылу таратқыш екі ережеде жұмыстайды : қолмен басқару және тері температурасында жылыту қуатын автоматты реттеу.Қуатты қолмен реттеу ережесі диапозонында қуаттың 10 деңгейі қарастырылған.

Жылу таратқыш автомат ережесінде берілген тері температурасын қолдауға қажет жылу ағымы қанымдалады. Жылу таратқышшығу қуаты науқастың жағдайына байланысты автоматты реттеледі.

ЕКі басқару ережесінде де жұмыстың сәйкес бақылауын тестілік бағдарламамен сигнализация құралы қанымдайды.



ThermoMonitjrinq-мәліметтерді графикалық жүйемен ұсыну

Тері температурасының екінші датчигін қосу өлшенген температураның графикалық жүйемен ұсынуды қанымдайды.Терінің шеткі және тері асты температурасы мәні басқару блогы дисплеиінде қосымша интерфейс RS 232 арқылы ішкі мониторға графикалық үлгіде шығарылыды.Осыған сәйкес диагностикалық мүмкіндік артады.



Фотоемдеу

Галоген лампасының жарығы терідегі билирубин фитохимиялық ыдырауына әкеледі.

Draqer фирмасының галоген лампалары 460нм диапозонында ерекше нәтижелі сәулеленумен қанымдайды.

Дәстүрлі көк лампадан айырмашылығы олар терітүсін өзгертеді.

Фототерапия лампаларын қосу/ ажырату басқару жүйесінің оперативті пультімен жүргізіледі.


Жылытқышты матрац
Жылыту жүйесі келесі компененттерден тұрады: гель матрацы, қыздыратын алюминии плитасы және басқару және бақылау электрон блогынан тұрады.

Гель матрацы гельмен толтырылған,ол жылуды жақсы өткізеді және жатын еңкейіп тұрса да қалыбы сақталады. Гель жұмсақ тері тітіркендірмейтін қабатты болады.

Дене басқанда матрац бүктеледі, және науқастың жатқан дене бейнесін сақтайды. Контакт болатын алаң үлкен болғандықтан, матрацқа науқастың денесі қолайлы болып жатқаннан болатын аурудың алдын алады. Гель матрацы суық болғанда жылуды науқас денесінен тартады.

Гель жылудың жақсы аккумляторы. Қорек көзінен үзгенде мысалы аурухана ішінде тасымалдағанда матрац 15 минут бойы сәйке сжылу жекелегішпен дене жылуын сақтайды.

Жылу жүйесі алюминии плита мен оның астына қойылған жылытқыш панельдан тұрады. Ол жатынның барлық бойына жылу біркелкі тарауын қанымдайды.

Матрацтың жылыту жүйесін басқару және панель бақылауы, кюбездің басқару блогының оң жағында орналасқан.

Матрац температурасы температураның берілген мәніне сәйкес реттеледі.

Жүйе науқаспен тура контактыға кіретін матрац бөліктерінде берілген температураға жетеді. Температураны бақылау үшін тестілік бағдарламамен сигнализация құралы қанымдайды.



Конфигурация икемдеу ережесі

Конфигурация икемдеу ережесі басқару блогы жұмысының ерекше ережесі болады .ОЛ дисплейге пайдаланылған бағдарламамен қанымдау ақпаратын және тізімделген үзіліс пен непладкаларды шығаруды қанымдайды . Параметр ережесін бағдарламалау мүмкіндігі қарастырылған: берілген тері температурасының мүмкін болатын ауытқуы , жұмсақ дабыл қаттылық деңгейі, тест хабарламасының тілі мен дисплейдегі түстер қарама-қарсылығы. Жәнеде басқару және медбикені шақыру пернелерінің функциясын тексеру орындалады.







Дабыл сигналы
Сигнал келесі категорияларға бөлінеді

:

Дабыл( жоғары потенциалды қауіпті)


Үзіліссіз және сөндірілмейтін дыбыс сигналы келесі де:

-функциональды ақау

-электр энергиясын беру зақымдалу
Дыбыс сигналы қызыл жарық индикаторының жыпылықтауымен бірге жүруі:
-матрацтың жылу жүйесінің датчигінің ақау

- матрацтың жылу жүйесі үшін орнатылған температура шегінен асу

-тері температурасы бойынша жылу қуатын автоматты реттеу датчигінің контактысы болмауы

- шеткі және тері асты температура датчигінің ақауы

-науқастың тері температурасы 390 дан жоғары.
Дабыл( орташа потенциалды қауіпті)
Дыбыс сигналы сары жарық индикаторының жыпылықтауымен бірге жүруі:
-матрацқа орнатылған мән мен терінің өлшенген температурасының мүмкін болмайтын үлкен ауытқуы

-15 минуттық сигнализация


Дабыл( аз потенциалды қауіпті)-
Дисплейдегі хабарлама:

-өдшенген мән шегінен шығу

-аккумлятор разрядкасы
Дабылдың кез келген сигналы нақтыланбағанда жылу таратқыштың орталық сигнализациясы қосылады.
Дисплейде дабыл сигналы белсенгені туралы хабарлама шығады.
Тағы бір сигнал пайда болғанда алдыңғы сигнал сөндірілген соң қайта қосылады.








Тапсырыс парағы



Аты және жазуы

Тапсырыс

Babiterm 8010

Жылытқыш матрацты және жылыту қуатын автоматты реттеу жүйесімен

100В/120В/230В орындалуы


FR 105

Babiterm 8010

жылыту қуатын автоматты реттеу жүйесімен және қосымша рентген пленкалы кассетаны ұстағыш, орындалуы

100В/120В/230В


2 М30 404

Модул жүйесі,

Тапсырыс түрі

-шеткі экран секция жиынтығы, биіктігі 230 мм немесе

шеткі экран секция жиынтығы, биіктігі 230 мм

-2 ішкі секция немесе ішкі секциясыз

- жылытқышты гель матрацы немесе жылымайтын пенопласт матрацы

-жатын биіктігін реттейтін электр механизмді арбанемесе қозғалмайтын тіреулі арба

-айналмалы шкафсыз, 1 немесе2 айналмала шкафты(тек жатын биіктігін реттейтін электрлі арба(

- интерфейс

-фото емдеу блогы


Қосымша тапсырыс
-шеткі экран секция жиынтығы, биіктігі – 230мм

- шеткі экран секция жиынтығы, биіктігі- 150мм

Ішкі экран секциясы, биіктігі 70 мм
Айналмалы ілетін шкаф

Шкафты бекіту құралы

ИНтерфейс

Фотоемдеу жиынтығы

MediCabie сымы

Қосымша құралдар

О2 баллоны,AG2/200G ¾

Ашылатын қақпақ

Ашылатын қақпақты ұстағыш

Инфузиялық ерітінді ыдысын ұстағыш

Тыныс алу түтікшесін ұстағыш

Орталық газбен қанымдау үшін О2 ұстағыш

О2баллоны үшінО2 таратқыш

Орталық газбен қанымдау үшін медициналық ауа таратқыш

Желі розетка панелі (230В үшін)

Айналмалы стол

Компактылы планка ұстағыш

Сымға арналған бекіту құралы, 4 дана

Сөре –қойғыш

Бекіту планкасын ұстағыш

Ось:37мм


Ось 170/240 мм
Екі қабат қысқыш
Қосымша құралға арналған үлкен емес түтікше

25 мм, ұзыны 50мм

25 мм, ұзыны 110 мм
Планка

Ұзыны 400мм

Ұзыны 600мм

Ұзыны 800мм

Сөре қойғышқа арналған планка
Корзина 150

Корзина 300

Корзина 600

Қоқысқа арналған қапты ұстағыш


Газ беру түтікшесін ұстағыш

Аспирациялық түтікшесін ұстағыш


Бронх ағашын тазалау аппараты
Бронх ағашын тазалау аппараты құрамында,0,5 бар эжектор, планкаға бекіту үшін бекіту қондырғысы
Бронх ағашын тазалау аппараты құрамында,0,5 бар эжектор, жатын астына бекіту үшін бекіту қондырғысы
жатын астына бекіту үшін бекіту қондырғысының жиынтығы(ілгекті планка)
NIST разъемді түтікше
О2 -Air беруге арналған түтікше ,1,5 мм

О2 –Air беруге арналған түтікше ,3 м

О2 –Air беруге арналған түтікше ,5 м
Қалпақты оттегімен емдеу жиынтығы
Оттегі қалпағы

О2 дозаторы-16л/мин


Аэрозолды ылғалдатқыш

Гофрирдалған түтікше 1м (5 дана)


Қалпақты оттегімен емдеу жиынтығы

23 см шеткі экранға арналған инжектор

О2 дозаторы-16л/мин
Аэрозолды ылғалдатқыш

Гофрирдалған түтікше 1м (5 дана)


О2 концентрациясын өлшеу құралы «Oxydiq»
«Oxydiq»ұстағышы
NIST разъемді түтікше
О2 - беруге арналған түтікше ,1,5 мм

О2 - беруге арналған түтікше ,3 м

О2 – беруге арналған түтікше ,5 м
NIST адаптері
Өкпені қолмен желдету үшін

Өкпені қолмен желдету үшін «Baby Resutator»


РЕЕР клапаны және

О2 – беруге арналған түтікше ,1,8 м


Қосатын штуцер

Оттегімен байыту жиынтығы


Материалдар/құралдар шығысы
Жылытпайтын жатын үшін пенопласт матрацы

Жылытатын жатын үшін гель матрацы

Гель матрацын жөндеу жиынтығы
Матрац қабы

Тері температура датчигі, сары, калибрланбаған (10 дана)

Тері температура датчигі, ақ, калибрланбаған (10 дана)

Датчик бекітетін пластырь


Галоген лампа

Жұмыс жарық лампасы

Түнгі жарық лампасы
Түтікшеге арналған жұмсақ тығыздағыш

«Көк мұрын»

Дренаж қабына арналған ілгек

Қоқысқа арналған қап


Бронх ағашын тазалау аппаратына
Аспирация түтікшесі

Қарау әйнегі


СН 102 бактериальды сүзгісі, 5 дана
Қақырық ыдысы
Пластмасса вентилді ыдыс қақпағы
О2 датчик капсулы
«Oxydiq» датчик корпусы
Сұрайтын техникалық құжат

2М 21 034


2М 21 032
2М 20 936
2М 20 638

2М 20 868

2М 30 268

2М 30 313

83 06 488

В 02 352


2М 30 392

2М 210342

2М 21 514

2М 21 191

2М 18 810

2М 18 828

G 14 294

2М 21 186

2М 85 337

G 13 171


2М 21 158
G 13 822

G 13 821
G13 147


G 13 831


G 13 823

G13 851


G 13 829

G 14 449


2М 21 161
М 25 121

М26 145


М 26 146

М 24 695
2М 85 446

2М 85 239
2М 85 045

2М 21 187

2М 21 338

М 34 410


М 34 411

М 34 412

2М 30 084

2М 30 079


2М 85 834

2М 85 811


2М 14 190
2М 85 501
2М 85 835

2М 85 811

83 04 411
2М 17 770

М 34 401


М 34 402

М 34 403
М 32 493

21 20 941

84 07 475

21 05 438
М 06 258

21 21 050


2М 21 012

2М 20 837

2М 21 324
2М 21 272
2М 21 916
2М 21 915

2М 21 734


2М 30 084

2М 30 079

2М 30 078
2М 20 434

2М 21 420

2М 21 293

М26 240

М 25 780

М 07 582
67 23 976


2м 85 594
2м 85 012
68 50 645
68 50 250









Запас бөлшектер
Тапсырыс парағына жазылған жиынтық сыртында Drager ассортиментінде жазылған келесі құрал саймандарды қолдануға болады.

Аты мен жазуы

Тапсырыс номері

Қалпақ

2м 21 030



Алфавитті көрсеткіш
Электрэнергиясын беру зақымдалғандағы апат сигналы

Жылу тартқыштың қыздыру қуатын автоматты реттеу

Аппарат

Қосу


Аластау/ утилизация

Бронх ағашын тазалау аппараты

Емдеу мен күтуді қолдану мүмкіндігі

Рентген пленкалы кассетаны қозғалмалы ұстағыш

Тері температура датчигі

Түтікше ұстағыш

Дренаж қабын ұстағыш

СІз және сіздің науқасыңыздың қауіпсіздігі үшін

Дозатор

Инжектор


Оттегімен емдеу

Ашылатын қақпақ жабық кезде инжектормен

Оттегі қалпағымен

Қауіпсіздік шаралары

Құралды дайындау

Жиынтықтау , оның мүмкіндігі

Конфигурация икемдеу ережесі

Конфигурация

Дренаж қабының ілгегі

Жатын


Матрац

Гель матрацы

Алдын ала қыздыру уақыты

Күтім


Қауіпсіздік шаралары

Қауіпсіздік шаралары

Жатынның биіктігін реттеу механизмі

О2 концентрациясының мониторингсі

Матрац жылыту жүйесі

Қолдану


Қауіпсіздік шаралары

Ең жоғары жүк тиеу

Медициналық тағайындау

Жатынның еңкейген қалпы

Ақау/ табу/ жөндеу

Жүйенің жалпы үзілісі

Матрац жылыту жүйесі

Жылу таратқыш

Тазалау

Конструкция және жұмыс принцип жазуы



Жарықтандыру

Қосу/сөндіру

Тексеру

Ашылатын қақпақ



Қолдану

Дайындық



Желі розетка панелі

Әрбір қолданар алдында

Алғаш қолданар алдында

Техникалық қызмет көрсету ретілігі

Айналмалы стол

Жұмысқа дайындық

Сөреқойғыш

Жұмысқа дайындықты тексеру

Метрологиялық тексеру

Техникалық қауіпсіздікті бақылауды тексеру

Радиотелефон, оны қолдану

Бөлшектеу

Медициналық ауаны тарату

О2 тарату

Расходометр, дозометрді қара.

Рентген, рентген аппараты

Қолдану

Қолдану


Қауіпсіздік шаралары

Өзін өзі тестілеу, бағдарламаны жіберу

Өзін өзі тестілеу

Экран секциясы

Сигнализация

Автоматты басқару ережесі

Жылыту қуаты

Жылу таратқыш

Басқару жүйесі

Мазмұны


Құрад саймандар тізімі

Жылу таратқыш

TermoMonitorinq -өлшенген мәндердің графикалық көрінісі

Жылумен емдеу мүмкіндігі

Жылумен емдеу

Жылумен емдеу нұсқауы

Техникалық сипаттама

Науқасты аурухана ішінде тасымалдау

Аэрозоль ылғалдатқыш

Қоршаған орта жағдайы

Ішкі экран секциясын орнату

Төзімділігі

Фотоемдеу, фотоемдеу блогы

Қолдану


Тексеру

Қолданар алдында

Қауіпсіздік шаралары

Техникалық сипаттамасы

Орталық сигнализация

Таазалау/ дезинфекциялау/ стерилизация

Не бар

Басқару пульті



Жылу таратқыш

Эксплуатация

Жұмысты аяқтау

Қол ережесінде


Бұл нұсқау тек завод номері Babyterm 8004/8010 аппаратын эксплуатациялауға ғана арналған.

Drager фирмасының завод намері көрсетілмесе бұл нұсқау тек міндетті түрде күшіне енбейтін ақпарат болады.
93/42/ЕЭС медицина құралдарының директивасы.

Draqer Medizintechnik Gmbn

(Любек қ. Германия)

Moislinqer Allee53-55

D-23542 Lubeck

(4 51) 8 82 -0

26 80 70

FAX (0049 451) 8 82 20 80



http: //www.draeqer.com



с. 1 ... с. 3 с. 4 с. 5 с. 6

скачать файл

Смотрите также: