Алматы отд бойынша 11. 03. 2013ж бос орындар: «Қазақтелеком» АҚ филиалы


с. 1
Алматы ОТД бойынша 11.03.2013ж. бос орындар:
«Қазақтелеком» АҚ филиалы - Алматы ОТД -на қажет:
Бас аппарат бойынша бос орындар
Энергетика және климотехника орталығы

ЭҚҚ жабдығына техникалық қызмет көрсету жөніндегі инженер – 1 бірлік
» Біліктік талаптары:

тиiстi мамандық бойынша жоғары білімі немесе орта кәсіби (техникалық) білім
» Білу қажет:

энергетикалық жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, нұсқамаларды, әдістемелік және басқа да материалдарды; пайдаланылатын жабдықтың, құрылғылардың негізгі технологиялық және конструктивті деректерін, стандарттар мен техникалық талаптарды; тұрғындарға телекоммуникациялық қызметтерді көрсету технологияларын; электр байланысы құралдары бұзылымдарының алдын алу және жою әдістерін; энергетикалық жабдықта пайдалану және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және өндіріс технологиясын; энергетикалық жабдықты құрастыру, қалыпты күйге келтіру, реттеу және жөндеу әдістерін; құрастыру мен жөндеуден кейін жабдықты қабылдау және тапсыру ережесін; қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы, энергетикалық жабдықты пайдалану, жөндеу және жаңғырту кезінде еңбекті тиімді ұйымдастыру бойынша талаптарды; телекоммуникация саласын жетілдіру саласындағы ғылым мен техниканың жетістіктерін.


» Қосымша ақпарат:

Еңбек және демалыс тәртібі: қолданыстағы заңға сәйкес


Техникалық пайдалану орталығы

Сервис жөніндегі инженер – 1 бірлік
» Біліктік талаптары:

тиiстi мамандық бойынша жоғары білімі немесе орта кәсіби (техникалық) білім
» Білу қажет:

Жабдық типі бойынша байланыс қызметтерін әзірлеу және ұсыну принциптерін; бас тартуды, конфигурациялауды, өндірісті және қауіпсіздікті басқаруды қоса алғанда желіні басқару операторы деңгейіндегі жұмысты; Қоғамның технологиялық үдерісін қолдайтын желілік өндірісті талдау және сыйымдылықты жоспарлау әдісін, нормативті-регламенттік құжаттаманы.


» Қосымша ақпарат:

Еңбек және демалыс тәртібі: қолданыстағы заңға сәйкес


Техникалық пайдалану орталығы

Жүйелік инженер – 1 бірлік
» Біліктік талаптары:

тиiстi мамандық бойынша жоғары білімі немесе орта кәсіби (техникалық) білім
» Білу қажет:

Байланыс желілері мен жүйесін пайдалану мен құру негіздерін; желі элементтерін; дауыс және деректер беру хаттамаларымен жұмысты, маршруттауды, желілерді құру принциптерін, байланыс желілерінің жабдықтары мен бағдарламалық жасақтаманы; желілік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің озық әдістерін, Қоғамның техникалық үдерісін қолдайтын нормативті-регламенттік құжаттаманы.


» Қосымша ақпарат:

Еңбек және демалыс тәртібі: қолданыстағы заңға сәйкес


Тїйіндемелер келесі мекен жайы бойынша ќабылданады: Талдыќорєан ќаласы, Аќын Сара кґшесі, 137, ќызметкерлерді басќару бґлім, аныќтама їшін телефон: (7282) 27-08-61, E-Mail - almatyodt@telecom.kz
Балхаш АӨТТ бойынша бос орындар
Стансылық цехы

Телекоммуникация желісі жабдығының электрмеханигі – 1 бірлік
» Біліктілік талаптар:

Орта кәсіби техникалық білім» Білу қажет:

желіні пайдалану ережесін; беру жүйесі жабдықтарын жөндеуді ұйымдастыру, олардың жұмыс ұстанымдары бойынша әдістемелік және басқа материалдарды, жабдықты құрастыру, реттеу және орнату әдістерін, филиалда жөндеу қызметін ұйымдастыруды; жоспарлау-алдын ала жөндеу және технологиялық жабдықтарды ұтымды пайдалану жүйесін, беру жүйесі жабдықтары мен бақылау-сынау аппаратурасының техникалық сипаттамаларын, құрылыс ерекшеліктерін, мақсатын, жұмыс кестесі мен пайдалану ережесін, телефон желісі мен стансааралық қосылыс желілерінің құрылысын, байланыс қызметтерін көрсету технологиясының негіздерін, жабдық паспортын, пайдалану бойынша нұсқаулықты, ақау, саралау тізімдемесін және басқа да техникалық құжаттарды құрастыру тәртібін, беру жүйесі жабдығын жөндеуге өткізу және жөндеуден кейін қабылдап алу ережесін, КРОСС және жөндеу бюросы жұмысын ұйымдастыруды, Қоғамның технологиялық үдерістерін қолдайтын нормативті-реттеуші құжаттарды.


» Қосымша ақпарат:

Еңбек және демалыс тәртібі: қолданыстағы заңға сәйкес


Желілік – техникалық цехы

Электр байланыс желілік құрылғыларының электрмонтері – 1 бірлік
» Біліктілік талаптар:

Орта кәсіби техникалық білім» Білу қажет:

Электр техниканың негізі; телефондандыру және сымдарды сынау; телефондық аппараттың сызбасы және құралы; электр жабдығының бастауыш туралы негізі мәліметтер; қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелері; техникалық құжаттарын жүргізу ережелері; өрт қауіпсіздігінің ережелері.


» Қосымша ақпарат:

Еңбек және демалыс тәртібі: қолданыстағы заңға сәйкес


Көлік учаскесі

Автокөлік жүргізуші – 1 бірлік
Білімі: Орта білім

Кәсіби білімі, дағдысы, іскерлігі: Көлік жүргізу, оған техникалық күтім жасауды білу және тәжірибелік дағдасының, сәйкес санаттағы көлік құралын жүргізу құқығы куәлігі, дәрігерлік тексерудің болуы міндетті


Жұмыс өтілі: жүргізуші лауазымдағы жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес
» Қосымша ақпарат:

Еңбек және демалыс тәртібі: қолданыстағы заңға сәйкесТүйіндемелер келесі мекен жайы бойынша қабылданады: Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Қонаев к., 74 үй, анықтама үшін телефон: 8(727 73) 91655
Кербұлақ АӨТТ бойынша бос орындар
Желілік – техникалық цехы

Электр байланыс желілік құрылғыларының электрмонтері – 1 бірлік
» Біліктілік талаптар:

Орта кәсіби техникалық білім» Білу қажет:

Электр техниканың негізі; телефондандыру және сымдарды сынау; телефондық аппараттың сызбасы және құралы; электр жабдығының бастауыш туралы негізі мәліметтер; қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелері; техникалық құжаттарын жүргізу ережелері; өрт қауіпсіздігінің ережелері.


» Қосымша ақпарат:

Еңбек және демалыс тәртібі: қолданыстағы заңға сәйкес


Түйіндемелер келесі мекен жайы бойынша қабылданады: Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек кенті, Маметова көшесі, 4, анықтама үшін телефон: 8(728 40) 32134
Сарқан АӨТТ бойынша бос орындар
Сату цехы

Байланыс операторы – 1 бірлік
» Біліктілік талаптар:

Орта кәсіби техникалық білім» Білу қажет:

ТЖЖ қызметін ұсыну ережесін; қалааралық және халықаралық телефон байланысының жалпы пайдалану ережесін; жеделхаттарды өңдеу тәртібі туралы нұсқаулықты; ЕАЖ кірістердің алғашқы есебінің тәртібін; «факсимильді хабарларды беру» қызметін ұсыну тәртібін; ақша қаражаттарын инкассациялау тәртібін; СЖП ұсынатын қызметке әрекеттегі белгіленген баға және оларды қолдану тәртібін; компьютерлік техникамен жұмыс кезінде ҚТ бойынша нұсқаулықтарды; үндеулерді есептеу және қарау тәртібі туралы нұсқаулықты; Бұл лауазымды иелену үшін қажетті көлемде мемлекеттік тілді білу ;


» Қосымша ақпарат:

Еңбек және демалыс тәртібі: қолданыстағы заңға сәйкес


Түйіндемелер келесі мекен жайы бойынша қабылданады: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 114, анықтама үшін телефон: 8(728 31) 51296
с. 1

скачать файл

Смотрите также: